Bergen Group selger resten av Noryards

Nå blir det gamle bergensverftet et heleid ukrainsk selskap.