1. Klar for turistrekord

— Det er en veldig, veldig positiv nyhet for oss i reiselivet at kronen har svekket seg så kraftig, sier reiselivsdirektør i Bergen, Ole Warberg.

Lavere tiltro til norsk økonomi slår nemlig heldig ut for eksportbedrifter, reiselivsnæringen og andre som tjener på en lav kronekurs.

I løpet av året har kronen svekket seg med om rundt 12 prosent mot dollar og hele 15 prosent mot euro.

Det betyr dyrere ferier for nordmenn som drar utenlands, men billigere norgesferie for utlendingene.

40 prosent utlendinger

— Norge har med sitt kostnadsnivå svekket sin posisjon i forhold til andre markeder. Vi har hatt høy prisvekst, mens prisene har falt i andre land. Når også kronekursen har vært sterk, har det gitt en dobbel negativ effekt, sier Warberg.

Inkludert konferansemarkedet, stammer rundt 40 prosent av reiselivsinntektene på Vestlandet fra utlendinger.

Turistsjefen vet av erfaring at det kan ta noe tid før endret valutakurs påvirker markedet.

— Mange forbinder Norge med et dyrt sted å feriere, så vi kan ikke si at dette er over nå. Den lave kronekursen må vedvare en stund for å få en effekt.

2. Cruisekongen Bergen

Bergen er den ubestridte cruisedestinasjonen i Norge. I 2013 kom det 311 cruiseanløp til byen, mens Stavanger på annenplass hadde 196 anløp.

Det har vært en kraftig økning i cruiseskip til Bergen de siste årene. Reiselivsdirektør Ole Warberg tror på ytterligere økning i 2014.

3. Laks i taket

En annen næring som kan se lyst på 2014, er laksenæringen. I uken før jul var eksportprisen for ett kilo fersk laks hele 48,61 kilo. Det er nesten 60 prosent høyere enn i samme uke for ett år siden.

— Vi regner med høye priser også neste år. Gode priser gir også god inntjening, sier Hans-Inge Algrøy som er regionsjef i Vestnorsk havbrukslag.

Ifølge Algrøy skyldes de høye lakseprisene at etterspørselen er større enn tilbudet.

— Vi klarer ikke å levere så mye fisk som markedet etterspør.

Til neste år vil kapasiteten økes. Likevel venter bransjen seg stabilt høye priser gjennom året.

4. Fortsatt elbilboom

2013 var året da elbiler tok av i Norge. Med introduksjonen av VW Golf og BMW i3, vil andelen elbiler etter all sannsynlighet øke ytterligere neste år.

CO2-utslippet fra nye personbiler var 113 kilo i november. Til sammenligning var det i fjor 130 kilo og for ti år siden hele 180 kilo. Elbilenes inntog kan i 2014 sende CO2-utslippet under 110 kilo.

5. Vi blir rikere og rikere

Selv om både Statistisk sentralbyrå og Norges Bank tror fallende boligpriser vil bidra til å senke forbruket og temperaturen i norsk økonomi, tror SSB at norske lønninger vil stige med 3,6 prosent til neste år.

Med en lønn på 450.000 kroner, vil dette medføre en lønnsøkning etter skatt på 11.000 kroner.

I løpet av året som gikk ble alle nordmenn millionærer. Oljefondet har nemlig passert 5000 milliarder kroner, fordelt på Norges rundt fem millioner innbyggere.

6. Billig lån

Ofte er det slik i økonomien at gode nyheter følges av dårlige - og motsatt.

For en tid tilbake var det ventet at renten skulle økes med et halvt prosentpoeng til neste år. Med et lån på to millioner kroner ville det tilsvart 7300 kroner i økte kostnader etter skatt.

— Etter tegnene til nedkjøling i norsk økonomi er det få som tror på renteoppgangen. Utsikter til lavere økonomisk vekst har således spart oss for den ventede renteøkningen, sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Ifølge Norges Bank vil ikke styringsrenten økes før sommeren 2015. Dermed kan alle med boliglån glede seg over nye år med lave renteutgifter.