Kundene som opplevde strømavbrudd i mer enn 12 timer, må selv sette frem krav om tilbakebetaling.

Foreløpige beregninger viser ifølge NVE at kundene ble påført ulemper for 450 millioner kroner da strømnettet brøt sammen flere steder etter Dagmar.

Noe kompenseres også ved redusert nettleie.

— Nettkundene får kompensasjon for deler av sine ulemper ved at nettleien må settes lavere enn den ville vært uten strømavbruddet. KILE-ordningen gjør at kundenes ulemper som følge av å ha vært uten strøm deles mellom strømkundene og nettselskapene, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. (©NTB)