De fire ble nylig dømt til fengselsstraffer fra tre år og ni måneders fengsel til fem år og seks måneders fengsel for narkosmugling og organisert kriminalitet For syv år siden ble denne saken rullet opp nærmest ved en tilfeldighet.

Alle kort på bordet

En tidlig septembermorgen i 2004 kom det engelske ekteparet i land i Oslo med Kiel-fergen. En narkohund markerte ved den spanskregistrerte bilen, men det ble ikke gjort noen funn, så bilen fikk kjøre videre. Dagen etter observerte tollinspektørene bilen på nytt på sjøsiden av Oslo S. En annen spanskregistrert bil parkerte ved siden av, og det ble overlevert en konvolutt.

Dermed gikk tollerne til aksjon, De fant over en halv kilo hasj i venstre bakdør på bilen, og under baksetet oppdaget de et større hulrom dekket av et teppe. I konvolutten lå det 265.000 kroner, og tre personer ble pågrepet på stedet.

I begynnelsen nektet ekteparet for alt, men etter råd fra advokaten valgte den engelske 64-åringe mannen å tilstå. Han kunne fortelle om 16 kuréroppdrag fra Spania og Nederland til Norge med tilsammen 260 kilo hasj i løpet av et drøyt år.

Hans kone kunne i hovedsak bekrefte historien. Da politiet sjekket reiser, mobilbruk og hoteller, fikk de bekreftet detaljer i ekteparets bevegelser. Tilsammen mottok ekteparet 3,7 millioner kroner til hasjinnkjøpet, og skal ha beholdt rundt 430.000 kroner som betaling for jobben.

Splittet rett

De to norske mennene, en 47-åring og en 46-åring, ble dømt for organisering av smuglingen og grovt heleri av 3,7 millioner kroner. Men rettens flertall fant det ikke bevist at de to har omsatt de 260 kiloene med hasj. Meddommerne mener det ikke er bevist salg av stoffet, og at tvilen må komme de tiltalte til gode.

Dommeren, som her var i mindretall, mener derimot at et så stort kvantum var ment for omsetning, og at 3,7 millioner kroner stammet fra hasjsalg. Ingen av de to har erklært straffeskyld, og hevder det engelske ekteparet har forklart seg usant for å dekke over andre personer eller annen kriminalitet.

Retten slår fast at ekteparet har avgitt en tilståelse for 16 hasjturer som overhode ikke var kjent for politiet.

Trusler i fengselet

Engelskmannen hevder at han ble utsatt for trusler under den første varetektsfengslingen, for ikke å fortelle sannheten om smuglingen. Han sier at han ble angrepet bakfra av en medinnsatt som truet med at han ville få halsen skåret over hvis han sa noe.

Trusler og frykt er også hans forklaring på at ekteparet brøt pålagt meldeplikt. Etter løslatelse fra varetekt i 2005 reiste ekteparet til England. Siden skiftet de navn, og oppholdt seg på vekslende adresser i Spania og England uten å melde fra til norsk politi.

Etterlyst via Interpol

Ekteparet ba om utsettelse av saken i 2005 på grunn av sykdom, men ble pålagt å møte. Likevel lot de være å møte til fastsatt dato. Dette førte til at norsk politi måtte etterlyse dem via Interpol.

Først fem år etter, i november 2010, ble de to pågrepet og utlevert til Norge hvor de siden har sittet varetektsfengslet.

Ankefristen for dommmen i Oslo tingrett er ikke gått ut, slik at dommen fortsatt ikke er rettskraftig