• VANLIG: Bruk av diverse grafer er en utbredt øvelse i Powerpoint.

Advarer mot Powerpoint

Tysk studie viser at Powerpoint-presentasjoner fungerer heller dårlig om målet er at tilhørerne skal huske budskapet.