Les også:

Torsdag la Statistisk sentralbyrå frem nye spådommer om fortsatt vekst i boligprisene. I løpet av de neste årene skal prisene opp mer enn 20 prosent til 2014. Det allerede hete boligmarkedet i Oslo får byens politikere til å svette. Etter finanskrisen har boligbyggingen i byen ligget godt under det man anslår er behovet hos osloborgerne og innflyttere fra inn— og utland.

Massiv utvidelse

For å unngå galopperende priser, lover de alle en massiv utvidelse av byen de neste årene:

Høyre sier tomter til mer enn 20.000 boliger allerede ligger klare, særlig på Ensjø og langs fjorden.

Arbeiderpartiet vil regulere inn ytterligere 30000 boliger den neste fireårsperioden, og blant annet åpne for en ekstra etasje på eksisterende bygg i sentrum.

Og etter et par trege år i kjølvannet av finanskrisen og nedkjølingen i boligmarkedet, ser det nå ut til at byggeaktiviteten øker. I første halvår i år ble det bygget nesten dobbelt så mye som første halvår 2010.

Daglig leder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Finn Tveter, tror Oslo-politikerne har grunn til optimisme. Den økte boligbyggingen vil trolig dempe prisveksten fremover, håper han.

— Det er mange som nå ønsker å tjene penger på å bygge boliger i Oslo. Så lenge etterspørselen og marginene er på plass, gjenstår det byggeklare tomter. I Oslo finnes dette, og boligbyggingen har tatt seg kraftig opp så langt i 2011. Jeg tror ikke prisene vil stige like mye som SSBs prognoser tilsier. Ikke håper jeg det heller. Boligene må bygges med priser som folk kan betale, sier Tveter.

For å møte etterspørselen på lang sikt, må det likevel bygges kraftig. OBOS anslår behovet i hovedstaden til å ligge på rundt 100000-150000 nye boliger de neste 20-30 årene. Det vil øke byens størrelse med nesten 50 prosent.

Regelherk

For å lykkes med dette, vil Oslo-politikere dessuten gjøre det rimeligere også å bygge boligene. De retter skytset mot strømmen av stadig nye byggeforskrifter og regler. Summen av gode intensjoner om miljø, tilretteleggelse for funksjonshemmede og energibruk gjør det rett og slett for dyrt å bygge – særlig når det gjelder mindre leiligheter.

— Hvert enkelt krav er fornuftig og godt begrunnet. Men summen av alle disse nye kravene gjør det veldig mye dyrere å bygge de minste leilighetene, sier Bård Folke Fredriksen.

— Det er et spørsmål om det er blitt så mange ulike regler fra forskjellige hold at det i sum blir for mange krav, sier Arbeiderpartiets Libe Rieber-Mohn.

Det er ingen sentrale instanser som lager lokale prognoser for prisveksten i Oslo eller Akershus, fordi det må legges nokså krevende regnestykker til grunn.

— Boligprisene i Oslo vil etter all sannsynlighet ikke ligge under de gjennomsnittlige prognosene for landet som helhet, sier Tveter.

Tenk lokalt

— Vi ser i glasskulen hvert nyttår, og registrerer at både Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norges Bank gjerne justerer prognosene sine flere ganger, sier Tveter.

— Jeg tror ikke folk skal satse på at boligprisene blir like «sky high» over alt, men så lenge det er lav rente og lite boligbygging vil prisene stige, sier Tveter.

Han advarer folk mot å tro at man kan ta prognosene fra SSB og se på egen prisen fremover for egen bolig.

— Man må sjekke prisutviklingen i det området man bor, og man må være veldig lokal i sin tilnærming, sier Tveter.