Ved utgangen av 2011 forlater vi det som har vært et svært turbulent børsår.

Gjeldskrisen i Europa har ført til store svingninger i børsmarkedet, og fallende etterspørsel har vært en stor utfordring for en rekke norske selskaper innen shipping og eksport.

Tapte 265 milliarder

Markedsverdien av alle noterte selskaper på Oslo Børs er fredag ettermiddag 1522 milliarder kroner.

Det er 265 milliarder kroner mindre enn for ett år siden, og spesielt hardt rammet er de mindre selskapene.

— Dette skyldes i hovedsak dårlig verdensøkonomi som fører til finansieringsproblemer for de små selskapene som ofte har stor gjeld. I krisetider velger de fleste investorer trygge havner. Investorenes interesse for de små er større i gode tider, sier sjefstrateg Per Hermanrud i First Securities til Aftenposten.no.

Oljefunn gir god stemning

Samtidig har nyheter om nye oljefunn på norsk sokkel bidratt til stor optimisme og fortsatt sterk vekst i oljebransjen. Oljeselskapet Det norske er blant årets børsvinnere.

- Det norske hadde det største oljefunnet i hele verden i år, så det er ikke så rart at aksjen har gått bananas, sier Hermanrud.

Blant taperne finner vi den kriserammede shippingvirksomheten i Eitzen-imperiet og boreproduksjonsselskapet Sevan Marine.

— Det som også preger mange av selskapene er at de har en veldig høy gjeldsandel. Spekulative investorer elsker slike selskaper som tar stor risiko, fordi det kan gi svært store gevinster. Men det får ekstreme utslag hvis det går dårlig. Dette gjelder blant annet Sevan. Kostnadsoverskridelser og forsinkelser har gitt svært negative utslag, sier Hermanrud.

Her er oversikten over selskapene som gjorde det dårligst og best på børs i 2011:

Taperne:

Eitzen Maritime Services

Aksjefall 2011: 99,82 prosent

Markedsverdi: 118,25 millioner kroner

Markedsverdi desember 2010: 319 millioner kroner

Skipsutstyrs- og serviceselskapet var en del av rederiimperiet til Axel C. Eitzen, men ble dratt med i dragsuget da Eitzen-gruppens økonomiske problemer eskalerte. I et forsøk på å skaffe penger til videre drift har eierselskapet Camillo Eitzen (Nå Jason Shipping) vannet ut egne eierandeler i selskapet fra 66 til 3,5 prosent, og det er nå overtatt av obligasjonseierne. Dette har sendt aksjen rett til bunns.

Jason Shipping (Tidligere Camillo Eitzen & Co)

Aksjefall 2011: 98,05 prosent

Markedsverdi: 8,86 millioner kroner

Markedsverdi desember 2010: 445 millioner kroner

Har blitt omtalt som «Rederiet uten skip» etter at hele selskapets flåte og egenkapital forsvant. Konsekvensene av finanskrisen i 2008 og fortsatt manglende etterspørsel i shippingmarkedet har redusert selskapets verdi til nesten ingenting, til tross for at eiendeler er solgt ut i stort tempo. Selskapet endret navn da Axel Eitzen erklærte familiekonsernet som tapt, og Nordea har nå overtatt førersetet i selskapet.

Sevan Marine

Aksjefall 2011: 97,60 prosent

Markedsverdi: 225,56 millioner kroner

Markedsverdi desember 2010: 3422 millioner kroner

En omfattende og komplisert restrukturering som innebar at Sevan Drilling ble skilt ut fra Sevan Marine, problemer med tilgang til kapital, prosjekter som har blitt dyrere enn planlagt, utskiftning av ledelsen og misfornøyde aksjonærer. Det er blant stikkordene for produksjonsselskapet Sevan Marines år. Selskapet har slitt siden finanskrisen i 2008, og har hatt problemet med å sikre seg nye kontrakter. Selskapet var nær en konkurs i høst, men ble reddet av det canadiske rederiet Teekay.

Seabird Exploration

Aksjefall 2011: 92,41 prosent

Markedsverdi: 38,41 millioner kroner

Markedsverdi desember 2010: 507 millioner kroner

Seismikkselskapet har slitt med dårlig kapasitetsutnyttelse av sine seismikkskip, og har levert elendige resultater gjennom året. I oktober inngikk Seabird en avtale om å selge ut deler av virksomheten til Fugro Norway.

Eitzen Chemical

Aksjefall 2011: 90,64

Markedsverdi: 191 millioner kroner

Markedsverdi desember 2010: 1380 millioner kroner

Eitzen-rederiet har tapt store summer på manglende etterspørsel i fraktmarkedet for kjemikalier. Elendige resultater, enorm gjeld og ledere som trakk seg var blant stikkordene for 2011. Skipsreder Axel Eitzen erklærte familieimperiet tapt i sommer, og slo fast at det ikke lenger var verdier igjen i selskapet.

Vinnerne:

Funcom

Aksjeoppgang 2011: 224,95 prosent

Markedsverdi: 840 millioner kroner

Markedsverdi desember 2010: 254 millioner kroner

Videospillprodusenten Funcom har hatt flere turbulente år bak seg - med store svingninger i aksjekursen og stadig behov for styrking av egenkapitalen. Etter at selskapet flyttet produksjonen til utlandet har de levert bedre tall. Forventinger til det nye spillet «The Secret World» har dratt aksjen i været, etter at betatestere har rost spillet opp i skyene.

Det norske oljeselskap

Aksjeoppgang 2011: 224,07 prosent

Markedsverdi: 11.192 millioner kroner

Markedsverdi desember 2010: 3000 millioner kroner

Selskapet har blitt en børsrakett etter oljefunnet Avaldnes/Aldous i Nordsjøen, som kan vise seg å bli et av de ti største på norsk sokkel. Da funnet ble kjent i oktober steg Det norske-aksjen over 50 prosent – på én dag.

Golar LNG

Aksjeoppgang 2011: 216,10 prosent

Markedsverdi: 21.697 millioner kroner

Markedsverdi desember 2010: 6031 millioner kroner

Utviklingen i John Fredriksen-eide Golar LNG er blant få lyspunkter i shippingindustrien. Fredriksen overtok flåten av LNG-tankskip gjennom oppkjøpet av det Singapore-baserte rederiet Osprey Maritime. Frakt av flytende naturgass har vist seg å være svært lukrativt, i motsetning til markedet for frakt av råolje.

— Oppgangen skyldes blant annet de økte gassforekomstene i USA og at selskapet har fått fordeler av jordskjelvet i Japan. Dette ødela mye av landets kjernekraft slik at de nå må importere mer gass, sier Hermanrud.

Aker Philadelphia Shipyard

Aksjeoppgang 2011: 147,50 prosent

Markedsverdi: 60 millioner kroner

Markedsverdi desember 2010: 24 millioner kroner

Ved inngangen til 2011 så det mørkt ut for det amerikanske skipsverftet, som manglet nye kontrakter i et svært lunkent marked. Men så kom Kjell Inge Røkkes 28 år gamle sønn Kristian Røkke inn i bildet. I løpet av få måneder sikret han verftet en kontrakt verdt 2,3 milliarder kroner på bygging av to nye tankskip til Exxon Mobile, noe som naturlig nok ga aksjekursen et solid dytt oppover.

Kverneland

Aksjeoppgang 2011: 65,38 prosent

Markedsverdi: 1658 millioner kroner

Markedsverdi desember 2010: 1003 millioner kroner

Den tradisjonsrike jordbruksbedriften på Jæren har for lengt vokst inn i det internasjonale markedet, og er nå verdens nest største produsent av jordbruksutstyr. Den verdensledende teknologien selskapet sitter på genererer gode resultater, noe som drar aksjekursene oppover.

Det foregår nå en omstridt prosess om salg av selskapet, og blant ansatte og blant lokale aksjonærer er det stor motstand mot at utenlandske eiere skal få kontroll over selskapet.

Tallene som er benyttet i artikkelen er hentet fra Oslo Børs fredag 30.desember mellom klokken 12 og og 14.