Lofalk, som i september ble oppnevnt til å forsøke å reorganisere Saabs finanser mens den konkurstruede bedriften var beskyttet mot sine kreditorer, leverte onsdag inn en søknad om å stanse prosessen.

Stanses reorganiseringsprosessen, er det fritt fram for Saabs kreditorer å begjære bedriften konkurs.

I begynnelsen av uken sa Lofalk at han mener en reorganisering ikke kan lykkes fordi Saab ikke har midler, og fordi det ikke er realistisk å få i gang bilproduksjonen igjen med det første.

De to kinesiske bilfirmaene Youngman og Pang Da, som håpet å kjøpe Saab, har ennå ikke oppfylt løftene om å overføre penger til lønn til vel 3.000 Saab-ansatte.

Uansett har den tidligere eieren, General Motors, som fortsatt har en liten aksjeandel, motsatt seg å selge teknologilisenser til kinesiske bedrifter.

Ledelsen i Saab sier de fortsetter forhandlingene med de potensielle kinesiske kjøperne. De har fem-seks dager på seg til å svare på Lofalks begjæring.

(©NTB)