Telenor har kjøpt 234.000.000 VimpelCom-aksjer fra Weather for 2,1 milliarder kroner og øker dermed Telenors stemmerettsandel i VimpelCom til 36,36 prosent.

Mobiloperatøren VimpelCom, som blant annet er store i Russland, Ukraina og en rekke andre gamle Sovjetstater, har i alle år vært en gullgruve for eierne i VimpelCom.

I forbindelse med aksjekjøpet har Telenor trukket alle sine krav mot Altimo Holdings & Investments, Altimo Cooperatief, U.A. og VimpelCom i den pågående voldgiftssaken i London.

Telenor gikk til sak mot russiske VimpelCom og VimpelComs største eier Altimo Holdings for å stoppe oppkjøpet av Wind Telecom.

Den norske telegiganten mente oppkjøpet vil vanne ut Telenors eierandel i VimpelCom, samtidig som Wind vil få kontroll over en tredel av selskapet. Telenor ville sikre seg forkjøpsrett ved utstedelse av nye aksjer.

Ved at Telenor trekker sine krav vil aksjonæravtalen i VimpelCom opphøre.

— Denne transaksjonen gir Telenor omtrent samme stemmerettsandel som et medhold i voldgiftssaken ville gitt, og vi har derfor fått en forretningsmessig løsning vi er fornøyd med, sier Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i en pressemelding.

— Siden vi trekker voldgiftssaken vil det forhindre ytterligere utvanning av øvrige VimpelCom-aksjonærer og vil etablere en mer normal selskapsstyring av VimpelCom, sier Baksaas.