Tine har nå fjernet så mye fett fra helmelken at den ifølge forskriftene ikke lenger er definert som helmelk. Selv om nytt regelverk ikke engang er sendt på høring, får likevel Tine lov å kalle melken sin helmelk. NHO reagerer på prosessen.

Siden smørmangelen før jul har Tine jaktet på kilder til å hente ut mer melkefett. Allerede i desember fikk de dispensasjon fra Mattilsynet til å senke fettprosenten i både helmelken og lettmelken. Mandag denne uken endret Tine produksjonen for helmelk. Det betyr at melken som nå tappes på påskekartonger, ifølge lovverket ikke er ekte helmelk. I Melkevareforskriften står det nemlig at helmelk kun er «melk som ikke er berøvet noen av sine bestanddeler».

Det vil si at hvis Tine fjerner fett fra melken, regnes den ikke lenger som helmelk, og kan heller ikke merkes som det overfor forbrukerne.

Ifølge Tine vil endringen av fettprosenten ikke bety noe for smaken på melken.

Er du skuffet over at helmelk ikke lenger er helmelk? Si din mening i kommentarfeltet eller på våre facebooksider!

Fikk dispensasjon

Allerede 20. desember i fjor fikk Tine tillatelse til å fjerne fett i helmelken. Problemet var bare at de ikke lenger kunne kalle melken helmelk.

Samtidig intensiverte de arbeidet med å endre Melkevareforskriften.

I dag ligger forslaget til lovforslag på bordet hos Landbruksdepartementet. Trolig kommer forslaget til ny forskrift først ut på høring før sommeren.

Forskutterte loven

Tine har likevel fått lov av Mattilsynet til å kalle den nye melken helmelk, til tross for at forslaget til endring ikke engang er sendt ut på høring. Landbruksdepartementet bekrefter over Aftenposten at forslaget ikke er sendt på høring ennå. Planen er å sende det ut før sommeren.

- Vi reagerer på prosessen. Forslag til endringer i regelverket skulle vært sendt høring, slik at interesserte parter fikk mulighet til å komme med innspill, sier fagsjef Steinar Høye i NHO Mat og Drikke.Mattilsynet har gitt Tine lov til å kalle melken helmelk ut fra forslaget som fremdeles ikke er ute på høring. I et brev Aftenposten har fått tilgang til, skriver Mattilsynet:

«Etter forslaget til nytt regelverk kan dere skrive helmelk selv ved standardisering, da helmelk etter den foreslåtte forskriftsendringen vil være all melk med fettprosent 3,5 prosent eller høyere.»

Tilpasser regelverket

Ifølge Tine vil endringen av fettprosenten ikke bety noe for smaken på melken. Endringen av regelverket har også vært ønsket i flere år.

Både Sverige og Danmark har allerede innført standardisert helmelk. I Danmark har Sødmelk et fettinnhold på 3,5 prosent fett, mens Sverige har et fettinnhold på 3,0 prosent på sin Standardmjølk.

— Tine tar for lett på informasjonsbehovet

NorgesGruppen, som blant annet eier Meny, Kiwi, Spar og Joker, fikk sent mandag kveld følgende beskjed fra Tine:

«TineMelk Hel produseres med ny emballasje og fettprosent fra 26. mars 2012.»

- Å sende dette brevet samme dag som endringen gjennomføres er lovlig sent, sier konserndirektør kommunikasjon i NorgesGruppen, Per Roskifte.

I brevet står det også at Tine allerede har endret fettprosenten i Lettmelken, noe Tine tidligere kun har informert om gjennom pressen.

- Vi synes Tine tar for lett på informasjonsbehovet til kundene sine. Forbrukerne tar for gitt at et så stort selskap har gode rutiner rundt merking av matvarer, sier Roskifte.

Da Aftenposten snakket med Ica og Rema mandag, hadde Tine heller ikke informert disse kjedene.