— Men vi gjør et fratrekk for dem som har mer enn 12 dager fravær, og disse pengene fordeles på dem som har minst fravær. Det betyr at maks bonus for medarbeidere på lageret med moderat fravær blir på 89.000 kroner, som ble utbetalt i mars, sier daglig leder Trond Eikeland til bt.no.

Ledergruppen på seks har sin egen bonus, som er litt høyere enn de andre.

— Forskjellen er bare på 30.000 kroner, så ingen blir styrtrik av den. Men det er en liten gulrot fordi de ofte har lange dager, sier Eikeland.

Rekordutbetaling

Han og de andre som sørger for at det til enhver tid er varer på plass i samtlige Rema 1000-butikker i Hordaland og Sogn og Fjordane er vant til å få deler av overskuddet som bonus.

Men utbetalingen har aldri vært større enn i år. Grunnlaget for Rema-bonusen er budsjettet. Resultat utover budsjett deles i to. Halvparten går til Reitan-familien som eier Rema, den andre halvparten til fordeling blant medarbeiderne.

— Dette motiverer oss til å stå på, forsikrer Eikeland.

Alles innsats teller

Som en integrert del av Rema-systemet kan distribusjonssenteret ikke påvirke innkjøps- eller utsalgsprisene på alle varene som går inn og ut av lageret. For å påvirke resultatet - og deretter få en klekkelig bonus - må derfor Eikeland og medarbeiderne få til effektiv drift.

— Det handler om sykefravær, husleie, skader på materiell og distribusjonskostnader, sier Eikeland, som mener hemmeligheten er å få alle til å se viktigheten av jobben de gjør.