4,4 millioner selvangivelser for inntektsåret 2011 sendes ut i dag. Du kan tjene mye på å sjekke at opplysningene stemmer.

Ifølge Skatteetaten, var det to tredeler av alle lønnstagere og pensjonister som benyttet seg av leveringsfritaket i fjor. Det vil si at de ikke har endret eller tilføyd noe.

Sjekker ikke godt nok

En undersøkelse gjennomført av Skattebetalerforeningen viser at personer som får igjen penger på skatten bruker langt mindre tid på å sjekke at tallene stemmer enn de som må betale restskatt.

— Det er jo ikke rart at det er slik, men det er likevel uheldig. Behovet for å kontrollere tallene og eventuelt supplere med riktige opplysninger er like stort, og 5000 kroner tapt i fradrag er tapt uansett om man får igjen eller må betale restskatt, sier fagsjef i Skattebetalerforeningen Gry Nilsen.

— Hver enkelt av oss har ansvar for å sjekke at de forhåndsutfylte opplysningene i selvangivelsen er korrekte. Vi må også selv passe på at alle inntekter og fradrag er med, sier skattedirektør Svein Kristensen i en pressemelding.

Det første man bør sjekke er om lønnen som er oppført på selvangivelsen faktisk stemmer.

— Det tar ikke lang tid å sjekke. Skulle beløpet være for lavt kan det bli dyrt dersom du ikke oppdager det. Da risikerer du nemlig tilleggsskatt, sier Gry Nilsen.

Pass også på at du får de fradragene du har krav på. En del fradrag er ikke forhåndsutfylt i selvangivelsen.

— Eksempler på dette er utgifter til refinansiering lån, som takst og tinglysningsgebyr. Det samme gjelder for eksempel sykdomsfradrag og pendlerfradrag, sier Nilsen.

Selv om et fradrag er forhåndsutfylt er det viktig å kontrollere. Nytt fra i år er at gevinst eller tap ved salg av aksjer skal være forhåndsutfylt. Det samme gjelder underskudd fra tidligere år. Men sjekk likevel at beløpene stemmer.

Tips

Skattebetalerforeningen gir følgende tips til selvangivelsen:

  • Reisefradraget: Pass på at beløpet er riktig, særlig hvis du har flyttet, jobben har flyttet, eller du har skiftet jobb.
  • Foreldrefradraget: Utgifter til pass og stell av barn, for eksempel barnehage, SFO. Er forhåndsutfylt i mange tilfeller, men sjekk beløpet, og legg merke til at du i noen tilfelle får fradrag for reiseutgifter.
  • Gavefradrag: Hvis du ikke har oppgitt fødselsnummeret ditt er ikke beløpet kommet med i selvangivelsen.
  • Pendlerfradrag: Fradrag for de som må bo borte fra hjemmet på grunn av jobb, og selv dekker utgiftene sine. Også aktuelt for studenter som jobber på studiestedet i sommerferien, og dermed ikke reiser hjem.
  • Sykdomsfradrag: Merutgifter som skyldes varig sykdom eller lidelse er aldri forhåndsutfylt. Fradraget gjelder merutgifter på minst 9180 kroner. Fradraget fases ut fra og med 2012. For å få fradrag i 2012 (neste års selvangivelse), må du ha hatt fradrag i både 2010 og 2011.
  • Enslige forsørgere eller personer som forsørger ektefelle: pass på skatteklassen. Klasse 2 gir et ekstra personfradrag som reduserer skatten med 12.208 kroner.
  • Alderspensjonister: Skattefradraget fremgår av skatteoppgjøret. Hvis du har gradert pensjon – pass på at skattemyndighetene har riktig prosentsats.

Skattesjokk

I fjor for ble det innført et nytt system for ligningsverdien på boliger. Ligningsverdiene følger veksten i boligprisene, slik at de fleste vil få en høyere verdi på boligen enn tidligere.

- Dette vil trolig føre til at flere må betale formueskatt, sier Gry Nilsen.

I fjor ble det også innført nye skatteregler for pensjonister. Dette vil føre til at pensjonister med høy pensjon må betale mer skatt en tidligere.

- De som har lav pensjon kommer bedre ut enn før, mens de med høy pensjon vil få langt høyere skatt enn før. Det er viktig å sjekke at skattemyndighetene har registrert riktig prosentsats dersom du har gradert pensjon, sier Nilsen.

Skattedirektøren påpeker at mange samboende og gifte pensjonister kan få fradragsfordeler.

— For å få maksimalt uttelling for fradraget vil det for ektefeller og samboere i noen tilfeller lønne seg å føre en del kapitalinntekter hos den som har lavest pensjon, opplyser Svein Kristensen.

Leveres 30. april

For lønnstakere og pensjonisterer fristen for å levere selvangivelsen 30. april. Hvis man etter en grundig sjekk verken har noe å forandre eller tilføye, trenger man ikke levere selvangivelsen.

Næringsdrivende må alltid levere selvangivelse. De som leverer på papir har frist 30. april, mens de som leverer elektronisk har frist til 31. mai. Åtte av ti næringsdrivende leverer elektronisk.