Igår gikk et av styremedlemmene i den kinesiske sentralbanken ut og advarte motat veksten i landet kunne bli svakere enn forventet. Usikkerhetrundt den kinesiske veksttakten blir nevnt i DnB Markets sin morgenrapport somårsaken til uroen på asiatiske og amerikanske børser de siste dagene.

Kan skjule vekstproblemer

– Jeg tror ikke tallene vi får fra Kina i dag stemmer overrens medden faktiske økonomiske realiteten, forteller Mcdonald til den amerikanskeTV-stasjonen CNBC.

Kinas statsminister Wen Jiabao varslet tidligere i sommer om at Kinas økonomiske styrke ikke er stabil, og at verdens nest største økonomi kan møte på vanskeligheter. Mange analytikere tror kineserne ikke er ærlige i hvor store problemene faktisk er.

Lawrence Mcdonald var nestkommanderende i den amerikanskegigantbanken LehmanBrothers da den gikk konkurs i 2008, og er altså en av dem som tror at kinesisketall for bruttonasjonalprodukt (BNP), eller verdiskapning som det også kalles,er ukorrekte og alt for høye.

Hanviser til at blant annet energibruken og veksten i inntjeningen til kinesiskeselskaper nesten står stille.

–Man må se på det store bildet. Vi kan ikke stole på tallene fra kinesiske myndigheter,fortsetter han.

Påvirker markedene

Verdensbørser, spesielt de i Asia, påvirkes i stor grad av tallene fra kinesiske myndigheter.Dersom det viser seg at kinesiske myndigheter skjuler store vekstproblemer fryktesdet at dette før eller siden vil spre seg til børsene.

Veksttakten iden kinesiske økonomien sank fra 8,1 til 7,6 prosent i andre kvartal, ifølgenye offisielle tall som ble lagt fram tidligere i juli. Forrige gang Kina la fem like svake tall for veksteni bruttonasjonalprodukt, var midt under finanskrisen for over tre år siden. Mcdonald tror altså tallene er enda svakere enndette.

Tror på kinensisk vekst

Sjeføkonom ianalyseselskapet Pöyry, Roger Bjørnstad, er enig i at tallene man får fra Kinaikke får den største tillitten fra analytikerne.

Sjeføkonom Roger Bjørnstad har ikke full tillitt til de kinesiske tallene

– De kinesiske veksttallene er viktige sidenlandet er et av de store vekstlokomotivene i verdensøkonomien, derfor er det etproblem at tallene ikke er mer presise enn det de er. Samtidig har man ikke såmange alternative tall å støtte seg til når man ser på Kina, mener han.

Bjørnstadsier han ikke kan utelukke at kineserne forsøker å skjule svake veksttall, menat han ikke har mistet all tillitt til statistikken fra Kina.

–Jeg tror devil opprettholde veksten en god stund fremover, og at de vil fortsette å draopp veksten i verdensøkonomien, avslutter han.