Overskuddet på rundt 61 milliarder kroner tilsvarer 0,6 prosent av den europeiske stormaktens bruttonasjonalprodukt.

De gode tallene skyldes i hovedsak et pluss på 11,6 milliarder euro i landets velferdsbudsjett som følge av rekordlav arbeidsledighet, heter det fra Tysklands statistiske sentralbyrå Destatis torsdag.

Mens mange av Tysklands partnere i den gjeldsrammede eurosonen enten er på stupet av resesjon, eller allerede har tippet over kanten, går det til sammenligning bra med lokomotivet i europeisk økonomi.

Dype strukturelle reformer som ble gjennomført i tysk økonomi for flere år siden, får mye av æren for det.

Økonomien vokste med 0,3 prosent i andre kvartal i år, etter å ha økt med 0,5 prosent i årets tre første måneder, ifølge den nye statistikken. Vekst i eksporten og robust forbrukeretterspørsel bidrar til å vaksinere Tysklands økonomi mot tilbakegangen som rammer nabolandene.