Utgiftene til konsulenter økte fra 1,8 millioner kroner i 2006, og nådde en foreløpig topp i 2009 med 7,5 millioner.

I fjor var beløpet nesten like høyt, skriver Dagsavisen.

Arbeiderpartiet brukte 2,9 millioner kroner på eksterne konsulenter i fjor, mens Venstre på den andre enden av skalaen nøyde seg med 70.000.

— En god del gikk til analysearbeid, så følger regnskapsføring og internettjenester som vi også har valgt å sette ut, sier sekretariatsleder Øyvind Slåke i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Partner og seniorrådgiver Hans Geelmuyden i Geelmuyden.Kiese mener veksten slett ikke er overraskende, og sier grunnen kan være at det politiske livet blir stadig mer komplekst.

Han peker på at det har vært vekst i konsulentbruken i de aller fleste vestlige demokratier de siste årene. (©NTB)