• FRÅ TEIKNEBRETTET I: Samferdsleministeren held liv i den spenstige idéen om ei 5 km flytebru over Bjørnafjorden til erstatning for ferjene Halhjem-Sandvikvåg og Halhjem-Våge. ILLUSTRASJON: LMG MARIN

Kleppa held kjempebrua flytande