Leder av Framtiden i våre hender, Arild Hermstad, reagerer sterkt på oppslaget i Aftenposten fredag der tall fra Statistisk sentralbyrå viser at frem til 2015 vil forbruksveksten pr. innbygger bli fire ganger så høy som i de fire siste årene.

- Dette er en umulig kurs å fortsette på, sier Hermstad som bekymrer seg over at mye av den ekstra kjøpekraften vi får vil bli brukt på reising.

- Man drømmer om å ha like mye trafikk på Gardermoen som på Europas største flyplass, Heathrow om femti år, men vi har jo bare en brøkdel av befolkningen, sier Hermstad.

Han viser til en undersøkelse fra forskerne Glen Peters ved Cicero og Edgar Hertwich ved NTNU som viser at en dobling av forbruket fører til 81 prosent økning i utslipp av CO2.

- Det private forbruket i Norge har doblet seg de siste 30 årene, og dersom alle skulle hatt et forbruk som oss, ville vi trengt tre og en halv jordklode, sier Hermstad.

Han mener vi bør innføre avgifter på miljøskadelig forbruk, og han trekker spesielt frem reiser. I England er det nå innført en flyavgift på drøyt 800 kroner på langdistansereiser og drøyt 100 kroner på kortere distanser.

- Vi må gjøre mye mer for å vri forbruket i grønnere retning. Vi burde heller bruke penger på å gå på konsert eller andre kulturopplevelser, i stedet for å stadig kjøpe ting, sier lederen av Framtiden i våre hender.

Han tror også det er på tide at nordmenn våkner fra troen på at vi er så miljøbevisste.

- Tallenes tale viser noe helt annet. En rapport fra EU kommisjonen viser at Norge har dobbelt så høyt materialforbruk målt i tonn som gjennomsnittslandene i EU har.

Selv ikke resirkuleringen vår er imponerende.

- Vi er på langt nær best. Tyskland er f. eks langt foran oss på resirkulering. Og selv om vi resirkulerer stadig mer, produserer vi stadig mer avfall. Bare siden 1995 har gjennomsnittsnordmannen økt sin søppelmengde med 70 prosent, slår han fast.