Stopper Borten Moes kraftlinje

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sier nei til Borten Moes omstridte kraftlinje i Bremanger.