Vilkåret for løslatelsen er at 28-åringen melder seg for politiet tre dager hver uke. Allerede 13. august må han møte for Oslo tingrett på nytt. Da er han tiltalt for pengeutpressing med «Outlaws-klær» og kjøp av tomt til 3,2 mill. for 320 kroner.

Kjent mønster

Tomtekjøpet følger det velkjente kriminelle mønsteret til den 28 år gamle bilsvindleren Aftenposten har skrevet om flere ganger tidligere. Han betaler inn en sum, påfører kvitteringen noen ekstra nuller. Ved fremvisning av ny kvittering, får han utlevert blant annet biler. Han skal stå bak flere titalls slike bilsvindler gjennom årene. Hos politiet ligger det flere anmeldelser som fortsatt ikke har kommet inn i noen tiltaler. I fjor ble en rådyr luksusbil anskaffet til prisen av syv halvlitere ved at kvitteringen ble påført tre ekstra nuller.

Prisen var 545.000 kroner. Betalingen var 545 kroner, mens kopi av kvittering var påført tre ekstra nuller.

Langt synderegister

Denne gangen valgte han å legge alle kortene på bordet i en såkalt tilståelsesdom, og er dømt for to grove bedragerier, fire vanlige bedragerier, to forsøk på utpressing, et tilfelle av trussel og oppbevaring av narkotika. I tillegg kommer kjøring under påvirkning av rus samt kjøring uten førerkort.

Han er også dømt til å betale nær 800 000 i erstatning. Av hensyn til familien og 28-åringens skolegang blir han løslatt mot meldeplikt til han skal møte for retten påny.

Jukse-Bandidos

28-åringen har over to personer utgitt seg for å være fra motorsykkelgjengen Bandidos MC. Hensikten har vært å pressen dem for penger. Han ringte til en mann i Tønsberg, sa at han var fra denne motorsykkelgjengen, og ville kommme på besøk dersom vedkommende ikke betalte skyldige 300 000 + renter.

Budskapet ble understreket ved at 28-åringen fortalte "at politiet ikke ville rekke å gjøre noe før X lå i bagasjerommet".

Han skulle bli holdt innesperret inntil pengene var betalt.

Ved et annet tilfelle hvor han utgav seg for å være fra Bandidos, fikk vedkommende vite at han "ville bli revet i filler" hvis han ikke betalte.

Kutt i oppreisning

Påtalemyndigheten har vegne av Tønsberg-mannen krev 50 000 i oppreisning for belastningen under utpressingen. Denne summen har retten redusert til 10 000 kroner.

Begrunnelsen er at Tønsberg-mannen også tidligere har hatt kjente torpedoer på nakken. Derfor mener retten at belastningen ikke bare skyldes 28-åringens forsøk på å utgi seg for medlem av Bandidos.