Det er Telenor, TeliaSonera/NetCom og Mobile Norway (Tele2) som i dag har lisenser i dette frekvensbåndet. Sistnevnte går ikke ut før i 2020, mens de førstnevntes lisenser går ut 1. desember i år.

2 GHz-båndet er spesielt godt egnet til å dekke tettsteder med mobilt bredbånd og tale og er det båndet som i dag er mest benyttet for nettopp mobilt bredbånd.

Post— og teletilsynet (PT) ønsker å bruke auksjonen til å utjevne skjevheten mellom de forskjellige mobiloperatørenes tilgang på frekvenser, og har derfor satt et frekvenstak på fire blokker istedenfor fem i denne auksjonen.

PT håper med dette at nye konkurrenter til de to store selskapene Telenor og NetCom kan komme på banen og bidra til større konkurranse i markedet.

Frekvenstillatelsene vil være gyldig i 20 år og være teknologinøytrale.