Gassnova ble opprettet i 2007 for å lede arbeidet med de store gassrensingprosjektene i Norge. Ifølge VG og E24 hadde viseadministrerende direktør Rønning eierandeler i selskapet Portside AS, som fikk oppdrag av Gassnova. Rønning var også selv innleid gjennom selskapet Project Invest AS, som har hatt en rekke oppdrag for Gassnova.

Ifølge VG får avisen bekreftet at det var avdelingen Rønning ledet i Gassnova, som ga jobber til Project Invest — selskapet Rønning selv har vært innleid fra.

— Hvis informasjonen som VG i dag presenterer, stemmer, er det meget alvorlig fordi det kan se ut som om Rønning har sittet på flere sider av bordet, sier generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge.

«Bukken passer havresekken»

Slettemark mener det faktum at et statlig selskap ledes av en person som er innleid, kan sette spørsmålstegn ved hvor vedkommende har sin lojalitet.

Ifølge VG fant revisorselskapet Deloitte flere alvorlige brudd på Statens anskaffelsesregler i sin gjennomgang av Gassnova i fjor høst. Problemene rundt Project Invest AS ble nevnt spesifikt.

To år tidligere pekte jurist Svein Mofossbakke i Gassnova i et internt notat på en situasjon som utad vil kunne oppfattes som et klassisk tilfelle hvor «bukken passer havresekken».

Gassnovas administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan innrømmer ifølge avisen at det har foregått brudd på habilitets- og innkjøpsreglene. Han sier imidlertid at Gassnova etter 2009 fulgte opp notatet om Rønnings habilitet. Rønnings selskapsinteresser ble endret og selskapet Wikborg Rein vurderte deretter at Rønning ikke var inhabil.