Stort fiskeoppkjøp

Cermaq tar en solid bit av datterselskapet Marine Farms.