Siden i fjor høst har Helsedirektoratet samarbeidet med kommunikasjonsbyrået Geelmuyden.Kiese (GK) – målet var å lansere en kampanje for matvarer merket med «Nøkkelhull» på en måte som gjorde at merket og innholdet ble best mulig kjent for det norske folk.

Mandag ble det kjent for Helsedirektoratet at GK også jobbet for lavpriskjeden Kiwis kampanje om å fjerne moms på alle nøkkelhull-produktene – som blant annet fikk et større oppslag i VG mandag.

Tirsdag ble dermed avtalen mellom Helsedirektoratet og GK brutt.

— Vi er uenige med Geelmuyden.Kiese i vurderingen av at det går an å bistå Kiwi når man samtidig har et oppdrag for oss som rådgiver, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen.

Redd usikkerheten

– Vi forventer at de vi kjøper tjenester av, informerer oss om mulige interessekonflikter, sier Larsen.

Den prinsipielle problemstillingen han viser til er at Helsedirektoratet har hatt et godt samarbeid med alle kjedene, og at ingen aktører skal sitte med en usikkerhet knyttet til om alle har den samme posisjonen som samarbeidspartner. Det kan de få dersom en av de andre aktørene samarbeider med samme rådgivere som direktoratet selv.

— Og det er uønsket fra vår side, så vi brøt samarbeidet med Geelmuyden.Kiese da vi ble klar over dette. Alle aktørene i dagligvarebransjen må ha tillit til at de har lik tilgang til informasjon fra helsemyndighetene, sier Larsen.

Men helsedirektøren understreker samtidig at kampanjen fra Helsedirektoratet om Nøkkelhull-varer har fått god drahjelp av pressedekningen.

— Vi er glade for at flere aktører i bransjen har senket prisene på disse nøkkelhullvarene, for det oppfatter vi at bare støtter vårt kampanjearbeid. Nøkkelhull-merkingen blir bedre kjent av det som nå foregår, sier Larsen.

I løpet av tirsdag ble det innkalt til hastemøte med aktørene i dagligvarehandelen for å fortelle om sammenhengen, og at HD hadde brutt med GK.

- Dårlig vurdering

— Vi har havnet i en ulykksalig situasjon. Jeg tenkte ikke langt nok og gjorde en for dårlig vurdering, sier administrerende direktør Hans Geelmuyden i kommunikasjonsbyrået Geelmuyden.Kiese.

Han forklarer at de har gjort en jobb for Kiwi om å kontakte media i løpet av helgen.

— Henvendelsen fra Kiwi ble forelagt meg i forrige uke, og jeg så ikke saken fra Helsedirektoratets side, sier Geelmuyden og presiserer at de her har fulgt sine egen interne retningslinjer.

Det var et eget team som jobbet med Kiwi-saken for å sikre at informasjon fra jobben rundt Helsedirektoratet ikke tilfalt Kiwi.

Geelmuyden peker også på at det ikke var noen interessekonflikt i saken, men et interessesammenfall. Geelmuyden.Kiese har også møtt alle de fire dagligvarekjedene i forbindelse med arbeidet med nøkkelhull-kampanjen for å få til et godt samarbeid mellom kjedene og direktoratet.

— Jeg forstår at Helsedirektoratet må sikre at det ikke kan sås tvil om likebehandling i denne saken, så jeg forstår og aksepterer at de nå hever kontrakten med oss, sier Geelmuyden.