• Rederienes advokatkontor, Nordisk Skibsrederforening, er bekymret for volden væpnede vakter på skip kan medføre. Disse piratene tas hånd om av portugisiske marinesoldater. FOTO: HO/AFP

Frykter bevæpning kan gi mer vold

Rederiene ønsker å ha bevæpnede vakter på skip som seiler utenfor Somalia. Ingen skip med slike vakter er hittil kapret.