Håper å komme viktige skritt videre

Det er fortsatt politisk isfront mellom Norge og Kina.