Mens saker om butikktyveri stuper, tar de 22 forliksrådene i Norge seg av stadig flere nabokrangler og familietvister.

Det viser tall for første halvår, skriver bt.no.

Mens det var 394 slike saker i fjor, har det vært 498 allerede i år, sier informasjonssjef Gro Jørgensen til bt.no.

«Enorm økning»

— Det er fremdeles de som tror konfliktrådet er et naskeriråd, men det blir færre og færre butikktyverier for hver gang vi teller opp, konstaterer hun.

Leder i konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland, Marit Bjørnestad, har merket endringen.

— Vi har en en enorm økning i sivile saker, og vi har veldige gode resultater. Det er blant annet kort sakbehandlingstid, noe folk setter pris på, sier Bjørnestad.

Nabokranglene handler et bredt spekter av saker:

— Vi behandler alt fra jordskifte til saker med familier som har gjort opp arv. Noen ganger kommer det sterke rapporter fra meglerne: De sier de trodde det var helt håpløst, men det løste seg faktisk, sier Bjørnestad.

Det lokale rådet har hatt 39 straffesaker og 109 sivile saker så langt i 2011. Tidligere var de to kategoriene relativt jevnt fordelt.

Gratis å megle

Informasjonssjef Gro Jørgensen tror hun vet hvorfor nabokrangler og familietvister har økt så kraftig.

— Muligheten er blitt mer kjent. Det har vært en god del mediesaker om oss og nabokonflikter, sier hun.

Konfliktrådet er også blitt en arena der huseiere og leietakere møtes ansikt til ansikt for å diskutere for eksempel støy, utvasking og depositum.

— En grunn til det skal være at det koster ikke noe hos oss, mens det koster penger i Forliksrådet, sier Jørgensen.

Bjørnestad forteller om en sak der politiet flere ganger var på døren for å stoppe høylydt musikk. Leietakere i et hus på tre etasjer forstyrret hverandre. Først da Forliksrådet brakte dem sammen, og partene laget en skriftlig avtale, ble det slutt på bråket.

Løst på 10 minutter

I den raskeste saken Bjørnestad og hennes meglere har løst, varte selve meglingsmøtet i knappe 10 minutter.

- Vi har også en forsamtale, og partene visste hvordan de ville rydde opp. Sakene tar vanligvis rundt 3,5 timer med forsamtaler.

I Hordaland er vold og skadeverk mest vanlig. Voldssakene øker kraftig og utgjør nå 31 prosent av sakene (opp 6 prosent), mens skadeverk står for 23 prosent.

I Sogn og Fjordane er det vold, mobbing og trusler som dominerer. I dette fylket er det kun 1,5 prosent som bryter avtaler inngått i Konfliktsrådet.

9 av 10 blir enige

— Vi har 650 meglere som er opplært til å lede prosessen og stille de rette spørsmålene. Folk får muligheten til å fortelle om sine følelser. 85-90 prosent blir enige og skrive avtaler. Og rundt 90 prosent av dem igjen innfrir avtaler, sier Jørgensen.

Konfliktrådet tar saker både fra privatpersoner og fra politiet. Samtalene er basert på samtykke fra partene.

På landsbasis er 4319 saker behandlet av konflikrådet i år. Det er en nedgang på fire prosent.

— Det er mange flere saker som burde gått til Konfliktrådet. Vi har også kapasitet til å ta flere saker. Det er ikke noe problem å knytte til oss flere meglere, sier Jørgensen.

PS! Sist uke gjorde justisminister Knut Storberget det kjent at han ønsker en ny straffetype – ungdomsstraff, og det skal være i regi av konfliktrådene. Sosial kontroll skal, gjennom tett oppfølging, erstatte fengselets fysiske kontroll, for de som er mellom 15 og 18 år.