- Har fått kjeft, men har ikke hatt kundeflukt

Publisert Publisert

NY SJEF MED GODE TALL: Det er første gang som toppsjef at Jan Erik Kjerpeseth kan presentere første kvartals tall fra Sparebanken Vest. Og de viste et overskudd før skatt på over en halv milliard kroner. (Ørjan Deisz)

  • Sparebanken Vest har ikke hatt noen unormal kundeavgang som følge av bråket rundt sluttpakken til Stein Klakegg, sier den nye toppsjefen Jan Erik Kjerpeseth.

Første kvartal i år kan han vise til et overskudd før skatt på hele 526 millioner kroner, som er nesten en dobling fra samme perioden i fjor.

— Det er ingen tvil om at mange kunder har gitt uttrykk for at hva de mente om størrelsen på sluttpakken. Men vi har fulgt kundebevegelsene fra uke til uke og vi har ikke registrert noen unormal kundeavgang. Kundene våre har vist oss stor tillit, sier Kjerpeseth.

Har endret renten

- Når vil kundene få del i de gode resultatene fra banken i form av bedre rentebetingelser?

— Vi var den første banken på Vestlandet som i år satte ned rentene for snart en måned siden. Det var en renteendring som over ett år vil koste oss 30 millioner kroner, sier Kjerpeseth.

Banken satte da ned renten med 0,2 prosentpoeng til 3,5 prosent for unge med boliglån, mens boliglånskunder med lån under en million eller over to millioner, fikk renten redusert med 0,15 prosentpoeng.

Forklaringen

Selv økte banken sin differanse mellom renteinntekter og rentekostnader (rentenetto) med 23 prosent fra første kvartal i fjor.

— Denne bedrede rentenettoen kombinert med lav kostnadsvekst og en verdijustering av bankens aksjepost i Nets Holding AS forklarer mye av fremgangen, sier Kjerpeseth.

Nets Holding er et betalingsløsningsselskap som ble solgt av DNB, Nordea, Sparebanken Vest og 183 andre banker for 17 milliarder danske kroner i mars i år.

Fratrukket verdireguleringen av aksjene i Nets på 166 millioner kroner er resultatet før skatt på 360 millioner kroner.

Døtre bidrar mer

Bankens tilsluttede selskaper viser fortsatt fremgang i første kvartal og alle tilknyttede selskap bidro positivt. Til sammen bidro de deleide selskapene med 18 millioner kroner til resultatet sammenlignet med 9 millioner kroner i samme periode i fjor.

Ren kjernekapital pr. første kvartal er 11,3 % inkludert 50 % av resultatet for perioden.

Ifølge Kjerpeseth følger banken sin egen målsetting om en utlånsvekst på 6 prosent i privatmarkedet og 2,5 prosent i bedriftsmarkedet.

Publisert