• STORT FUNN: En konstellasjon med Statoil som største eier har funnet store mengder olje i Nordsjøen. Her fra det Statoil-drevne Oseberg-feltet i Nordsjøen. FOTO: SCANPIX

Betydelig oljefunn i Nordsjøen

Statoil har sammen med Det norske oljeselskap, Lundin Norway og Petoro gjort et betydelig oljefunn i Nordsjøen.