• PRINSIPPSAK: - Det er gravrøveri. Jeg forstår ikke hvordan de kan holde på slikt. Pengene er ikke viktig for meg, dette er rent prinsipielt, sier Fredrik Sjøstrøm. FOTO: MARIE HAVNEN

Kulturministeren måtte svare om død kvinnes NRK-lisens

«Gravrøveri», sa Fredrik Sjøstrøm, da NRK nektet å betale tilbake lisensen fra hans døde søster. Nå har praksisen for lisensinnkreving vært på kulturministerens bord.