Det er Europakommisjonen som har vedtatt at oppkjøpet skal behandles av norske konkurransemyndigheter.

— Konkurransetilsynet vil nå foreta en grundig vurdering av hvilken betydning oppkjøpet får for konkurransen i det norske matmarkedet, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.

Partene i oppkjøpet får nå en frist på 15 virkedager til å gi en uttalelse til Konkurransetilsynet som så må avgjøre om det skal gripe inn.

I en pressemelding presiserer tilsynet at det når som helst i prosessen kan avslutte sin saksbehandling uten å fatte vedtak om helt eller delvis inngrep mot sammenslutningen.