Les også:

Ica Norge og Norske Ica-kjøpmenns Forening (Nif) har vært i forhandlinger og nå er resultatet klart, melder Handelsbladet.

Ica Nær blir nedlagt, dette har Ica Norge også tidligere gått inn for. De minste av disse butikkene blir omprofilert til Matkroken, andre blir til Rimi-butikker.

I tillegg vil det komme et nytt konsept for butikker som ikke passer inn i disse to. Detaljene her er ikke kjent foreløpig.

Positive kjøpmenn

Ica Supermarked fortsetter som selvstendig kjede og skal spisses enda mer.

Styreleder i Nif, Jan Andersen sier kjøpmennene har et ønske om å få til dette.

— Jeg vil si stemningen er avventende positiv. Det er klart at det er mange som er utålmodige, men jeg tolker stemningen slik at det er et ønske om å få dette til, sier Andersen til Handelsbladet.

Tapte rettssak

Aftenposten har tidligere skrevet at det har vært stor misnøye blant kjøpmennene i Ica de siste to og et halv årene.

I juni tapte Ica Norge en rettssak der de ble dømt til å betale 60 kjøpmenn over 100 millioner kroner i erstatning. Dommen ble anket og er ikke rettskraftig.

Flere av kjøpmennene mener de ikke får så stor bonus som de har krav på og at inntjeningen er for dårlig. På et krisemøte med ledelsen i oktober, fikk kjøpmennene presset ledelsen til å gi dem noe større innflytelse.