• I SJØKANTEN: Industrimillardær Trond Mohns villa ligger diskret til i strandsonen på Store Milde, der det normalt er byggeforbud.

Retten mener Trond Mohns penger ga ham byggeløyve

Trond Mohns gavmildhet var med på å sikre ham dispensasjon til å bygge villa i strandsonen, hevder en fersk dom fra tingretten.