Selskapet skal spare en milliard euro, tilsvarende 7,4 milliarder kroner, de neste tre årene. Blant annet må flere fabrikker selges, og som en følge av dette går mange arbeidsplasser tapt.

Osram sliter blant annet etter å ha blitt utkonkurrert i markedet for LED-lys. Her har asiatiske produsenter klart å utvikle bedre kapasitet i tillegg til at de leverer produktene til lavere priser.