• TRENG FOLK: Store Statoil-kontraktar i Noreg og eit gjennombrot i Brasil gjer at Odfjell Drilling-sjef Simen Lieungh trur den mislukka børsnoteringa i vår berre forseinkar veksten i selskapet. Dessutan er ikkje pengemangel den største flaskehalsen for vidare vekst, ifølgje Lieungh. Odfjell Drilling må først og fremst ha fleire folk. FOTO: JON INGEMUNDSEN, STAVANGER AFTENBLAD

Børsfiasko bremsar Odfjell

Den mislukka børsnoteringa i vår seinkar vekstplanane til Odfjell Drilling, men stoppa dei ikkje.