— Krisen er i ferd med å skyve EU ut i en langvarig depresjon, og det er alt sammen helt og holdent skapt av EU selv, sier Soros ifølge NTB.

— Det er alvorlig fare for at euroen bryter ned EU. Den måten det kan unngås på, er om Tyskland tar på seg et større ansvar for å hjelpe, ikke bare i egen interesse, men også for gjeldslandenes skyld, sier den ungarsk-amerikanske milliardæren som i 1992 ble verdenskjent da han tjente én milliard britiske pund da pundet svekket seg i verdi.

Soros mener at Tyskland bør innta rollen som leder av unionen på samme måte som USA gjorde i den frie verden etter annen verdenskrig. Han mener Tyskland må trappe opp innsatsen for å redde euroen og planen om euroobligasjoner fordi det ville «koste svært lite om det lykkes, men kjøre Tyskland i grøfta om det mislykkes» .

Åpner for at Tyskland forlater eurosonen

Det andre alternativet, ifølge Soros, er at Tyskland simpelthen forlater eurosonen. Om Tyskland bare forlater hele eurosonen, ville problemet også forsvinne, fordi euroen ville tape i verdi og rentene på gjeldslandenes gjeld ville justere seg selv, mener han.

Dette er ikke kredittanalytiker Pål Ringholm i First Securities enig i.

— Jeg er ikke sikker på om renten på gjelden til de kriserammede landene ville gå ned om Tyskland gikk ut av eurosamarbeidet, i hvert fall ikke i første omgang. Mer sannsynlig ville det bidra til panikk og uro i markedene som igjen kunne føre rentene oppover, sier Ringholm.

Han tror Tyskland fortløpende vurderer kostnadene ved å forlate eurosamarbeidet opp mot kostnadene ved å bidra med krisehjelp til unionspartnere.

— I verst tenkelige tilfelle kan dagens euro rakne. Da mener jeg ikke fordi Hellas går ut. Det finnes scenarioer hvor større land trer ut, som Spania, Italia, eller Tyskland. Vi må i hvert fall ikke late som om et brudd med dagens eurosamarbeid ikke er et alternativ Tyskland vurderer. Hvis for eksempel et stort land som Spania ikke skulle klare å få orden på sin gjeld, øker sannsynligheten for at Tyskland vil kunne komme til at de ønsker å bryte ut, sier Ringholm.

«De forente europeiske stater»

Sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken sier at det er stor sannsynlighet at nye tiltak vil tømme krisefondene og det vil kreves mer penger på bordet av de sunne landene i eurosonen, fremfor alt Tyskland.

- Vil Tyskland være villig til det?

— Det blir det store spørsmålet. Hvis de sier nei, må de også akseptere at tyske banker og den europeiske sentralbanken lider store tap på sine investeringer i obligasjoner fra kriserammede land. Det andre spørsmålet er hvor verdifullt det er for dem å være en del av eurosamarbeidet. Det er stor sannsynlighet for at man kommer til å punkt hvor det ikke er nok å si at de andre må ta seg mer sammen, man må også legge mer penger på bordet, sier Mork.

Han mener også at nøkkelen til en langsiktig, stabil løsning er å se til USA.

— Eurosonen må bli en forbundsstat hvor medlemmene gir opp en betydelig del av sin suverenitet og man får et system i likhet med USA, Europas forente stater, sier Mork.

Torsdag og fredag denne uken går et nytt EU-toppmøte av stabelen.

Generalsekretær Nina Jensen i WWF sier samarbeidsprosjektet er et viktig steg på veien til utslippskutt i skipsfarten.
WWF-Norge