- Om styreformannen blir sittende, vil flere fagforeninger jeg har snakket med bytte bank. Slik vil de signalisere at det ikke er OK å være grådig, sier Mikalsen, som er medlem av representantskapet i Sparebanken Vest.

I dag er det møte der medlemmene av bankens øverste organ skal orienteres om hva som skjedde da eks-direktør Stein Klakegg fikk med seg en sluttpakke verdt 17,5 millioner kroner, i tillegg til opparbeidet pensjon på 15 millioner.

Hadde muligheter

- Det blir ikke ro rundt denne saken før styreformann Trygve Bruvik trekker seg. Håndteringen av eks-direktørens avgang har gått ut over bankens omdømme. Av hensyn til banken burde derfor Trygve Bruvik slutte som styreformann, sier Mikalsen.

Det ligger allerede et mistillitsforslag mot styreformannen i sakspapirene til dagens møte.

- Styret kunne enten fulgt avtalen om 18 måneders etterlønn som allerede var inngått, eller gitt Stein Klakegg tilbud om en annen stilling i banken, sier Mikalsen.

- Men i avtalen som var inngått hadde ikke Stein Klakegg sagt fra seg stillingsvernet han hadde etter arbeidsmiljøloven?

- Det ville vært et argument dersom det var snakk om en avdelingsleder i banken. Men ikke en toppsjef. Når det var inngått en avtale om etterlønn, er det en selvfølge at en toppsjef ikke kan påberope seg stillingsvernet. Derfor blir det helt galt at styret ga ham 46 måneders lønn, sier John Bjørn Mikalsen.

Sparebanken Vest opplyser at de ikke har hatt bevegelse i kundemassen i år som er forskjellig fra samme perioder tidligere år.

Ubesvarte spørsmål

Knut Førland er innskytervalgt medlem for Sunnhordland og Haugalandet i representantskapet.

- Mitt syn er fortsatt at styreleder Trygve Bruvik må gå av etter en sak som har vært svært skadelig for banken. Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål som representantskapet trenger klare svar på, sier Førland.

Sluttpakken i rekordklassen ble gitt i en periode der ansatte i banken har måttet slutte på grunn av kostnadskutt. Samtidig betaler kundene en høyere rente for at banken skal skaffe seg mer kapital.

Beklager overfor ansatte

Styreformann Trygve Bruvik har i media gitt uttrykk for at den beste løsningen var å betale Stein Klakegg 22 måneder mer i etterlønn enn det som var avtalt for å unngå en konflikt.

- Jeg vil gi en detaljert redegjørelse for hvordan styret har håndtert sluttavtalen til Stein Klakegg. Mistillitsforslag må jeg bare forholde meg til, men det er klart at dette ikke er en hyggelig situasjon, sier styreformann Bruvik.

Han vil ikke gå nærmere inn på argumentasjonen til dem som fremmer mistilliten.

- Hvordan ser du på all oppmerksomhet og kritikk som har fulgt beslutningen om å gi tidligere direktør Klakegg en så god sluttpakke?

- For det første vil jeg beklage sterkt utfordringene saken har medført for de ansatte. Selv om avtalen er en sak mellom styret og tidligere administrerende direktør, har kritikk og misnøye gitt dem en krevende hverdag. I tillegg forstår jeg at kundene reagerer når de leser om slike høye beløp i mediene.

- Tenker du at noe burde vært gjort annerledes?

- Jeg konsentrerer meg om gjennomføringen av dagens representantskapsmøte. Og håper at det vil skape ro om saken.

- Noen sier tvert imot at dersom du ikke går av vil det bli mer bråk og kunder vil bytte bank?

-  Det kan jeg ikke kommentere. Ingen har henvendt seg til meg med det budskapet at de vil bytte bank, sier Trygve Bruvik.