• VIL FLAGGE UT: Norwegian-sjef Bjørn Kjos har søkt Luftfartstilsynet om dispensasjon for å kunne operere irskregistrerte fly fra Norge. FOTO: SCANPIX

Norwegian får ikke flagge ut