Regjeringen vil stramme inn

Følg forslaget til revidert nasjonalbudsjett direkte her.