Forbrukerrådet mener Fjordkraft prøver å vri seg unna forbud

Fjordkraft ble nektet å selge et omstridt strømprodukt og tok grep. Nå undersøker NVE om grepet er innenfor reglene.

REAGERER: Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Fjordkraft mener reglene energimyndighetene har brukt til å forby produktet, kun gjelder selskaper definert som strømleverandører.

Derfor har Fjordkraft flyttet produktet til datterselskapet Betalservice AS, som er eid av Fjordkraft. Strømgiganten mener datterselskapet faller utenfor det aktuelle regelverket.

Fjordkraft har tidligere solgt produktet under navnet «Full Kontroll». De mener produktet er en tilleggstjeneste til strømavtaler som justerer strømregningen slik at kundene betaler det samme beløpet hver måned.

Myndighetene mener slike produkter i realiteten er komplekse og uoversiktlige. Derfor har de pålagt Fjordkraft og andre selskaper å fjerne dem.

Flere strømleverandører, deriblant Fjordkraft, ble truet med dagbøter og fikk frist 31. desember for å stanse salget av slike produkter.

Fjordkraft mener det har etterkommet myndighetenes vedtak.

– Avregningsforskriften omfatter nettselskaper og strømleverandører, sier kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland i Fjordkraft.

Med avregningsforskriften mener Tjomsland reglene brukt til å forby Fjordkraft å selge produktet.

NVE undersøker saken

E24 skrev nylig at Norges største strømleverandører saksøker staten for å få selge produkter som dette.

Forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket mener det er «uforståelig» at selskapene går videre med søksmålet.

– Når det allikevel skjer, er det viktig at NVE raskt vurderer om forsøket på å vri seg unna forbudet er i tråd med avregningsforskriften, sier hun.

Fjordkraft og kommunikasjonsdirektør Tjomsland har blitt forelagt uttalelsene fra Blyverket, men holder fast ved at de har etterkommet vedtaket.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er den nasjonale myndigheten for regulering av kraftmarkedet og nettsystemet i Norge. Dermed er det de som står bak forbudet mot å selge de aktuelle strømproduktene.

RME er underlagt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE opplyser at direktoratet ikke har gjort en vurdering av Fjordkrafts løsning ennå.

Kommunikasjonsdirektør Kristian Løksa i NVE.

– Vi vil se nærmere på saken og eventuelt be om ytterligere informasjon fra selskapet før vi kan si om modellen er innenfor regelverket eller ikke, sier kommunikasjonsdirektør Kristian Løksa i NVE i en e-post til E24.

NVE har tidligere sammenlignet avtalene med forbrukslån, der man risikerer å opparbeide seg gjeld med høy rentekostnad til strømselskapet hvis strømpris eller forbruk blir høyere enn forutsatt.

Jusekspert: Spørsmål om tolkning

Catherine Banet er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo og ekspert på energirett.

Hun påpeker at den aktuelle forskriften brukt av myndighetene krever at fakturering skal skje på grunnlag av faktisk forbruk.

– Spørsmålet er hvorvidt disse tilleggsbetalingstjenestene er å betrakte som separate tjenester som faller utenfor virkeområdet for avregningsforskriften eller ikke, forklarer Banet.

Catherine Banet, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Hvis derimot en slik tilleggsbetalingstjeneste kan tilbys separat av andre aktører, faller avtalene under et annet regelverk.

– Det blir da spørsmål om disse oppfyller kravene om forbrukerbeskyttelse for markedsføring av strømavtaler, sier Banet.

Fortum går rettens vei

Et annet selskap som har fått forbud fra myndighetene mot å selge en lignende strømavtale, er Fortum.

Kommunikasjonssjef Stian Mathisen opplyser at også Fortum har fått varsel om dagbøter dersom det fortsetter å tilby tjenesten.

Mathisen bekrefter at Fortum har bedt Oslo tingrett om en såkalt midlertidig forføyning, for å få fortsette salg av produktet en viss tid, før rettssaken er endelig avgjort.

– Vi vil avvente en endelig avgjørelse i spørsmålet om tvangsmulkt før vi beslutter neste steg, sier Mathisen.

E24 har spurt forbrukerdirektøren hva hun synes om Fortums metode opp mot Fjordkrafts grep.

– Å be om en midlertidig forføyning, slik Fortum gjør, er etter vårt syn en ryddigere måte å være uenig og ta saken videre, svarer Blyverket.

Har Norge motorveier for strøm til Europa, men kjerreveier over Dovre? Slik svarer Statnett-sjefen.Dyr strøm og mange regninger? Kom rundt i januar med disse grepene.
Publisert: