Færre kvinner leder statens selskaper

Andelen kvinnelige toppsjefer i de statlige selskapene har gått ned fra 40 til 34 prosent de siste to årene. – Dette bør vekke bekymring hos regjeringen, sier likestillingsforsker.

Trenden har snudd: Konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Norsk Hydro er en av stadig færre kvinnelige ledere i selskaper med statlig eierskap.
Publisert: Publisert:

Andelen kvinner som leder selskapene staten eier er på vei nedover. For to år siden var 40 prosent av de administrerende direktørene kvinner. I fjor var andelen redusert til 34 prosent.

Det fremgår av Statens eierrapport for 2021, som kom tirsdag. Rapporten gir oversikt over nøkkeltall for de 71 selskapene staten helt eller delvis eier.

Staten forventer ifølge rapporten at selskapene jobber for å fremme «økt relevant mangfold, inkludert bedre kjønnsbalanse, i selskapene».

Lenge har utviklingen gått i riktig retning. Andelen kvinnelige ledere økte fra 20 prosent i 2014 til 40 prosent i 2019. Men siden det har det blitt færre kvinnelige ledere.

Datawrapper
Les også

Statens selskapsposter med verdiøkning på 274 mrd.

– Bør vekke bekymring

– Dette er en betydelig nedgang og bør vekke en bekymring hos regjeringen. Det er et tegn på at her må de følge nøye med.

Det sier Mari Teigen, leder for Core – Senter for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning. De kartlegger hvert år kjønnsbalansen i det norske næringslivet.

– Det kan være naturlige forklaringer på den variasjonen vi ser. Men det kan også bety at man har hatt kjønnsbalansen mindre på radaren i det siste, sier hun.

Mari Teigen forsker på likestilling i næringslivet.

Nå mener hun det er behov for å gå nærmere inn i tallene og se hva endringen skyldes. Hun forventer en oppfølging fra regjeringen.

– Disse resultatene må følges opp med nærmere analyser av hva denne negative utviklingen skyldes, sier hun.

– Trenger påtrykk hele tiden

– Dette er noe som trenger høy oppmerksomhet og påtrykk hele tiden. Hvis man slapper av litt, har det en tendens til å skli tilbake.

Det sier styreleder Annette Malm Justad i Store Norske, et heleid statlig selskap med hovedkontor på Svalbard. De har tradisjonelt drevet kullgruver, men har etter hvert betydelig aktivitet innen eiendomsforvaltning og -utvikling i Longyearbyen.

Hun mener trenden må følges nøye.

Store Norske har i dag mannlig administrerende direktør. Ifølge statens eierrapport er om lag én av fem øvrige ledere i selskapet kvinner.

Annette Malm Justad er styreleder i Store Norske.

– Har dere gjort noe for å øke kvinneandelen blant lederne hos dere?

– Definitivt, det er noe vi har jobbet mye med. Andelen er høyere enn den var før. Dessuten var forrige administrerende direktør en kvinne, sier hun.

Hun viser også til at selskapets gruver og anlegg tradisjonelt har vært mannsdominerte, og at de har rekruttert få nye ansatte de siste årene.

– Hva tenker du skal til for å få opp kvinneandelen i de statlige selskapene?

– Det er blant annet viktig å jobbe langsiktig med å løfte fram kvinner internt, ettersom intern rekruttering er viktig i mange selskaper, sier hun.

Les også

Likestilling i næringslivet: – Det er ikke kvinners ambisjoner det står på

Bedre kjønnsbalanse enn øvrig næringsliv

Forsker Mari Teigen mener det er viktig og bra at regjeringen dokumenterer så tydelig hvordan det står til med kjønnsbalansen i de statlige selskapene.

Hun understreker at de fortsatt har en betydelig høyere andel kvinner i ledelsen enn næringslivet for øvrig.

Blant lederne for de 200 største selskapene i norsk næringsliv er bare 14 prosent kvinner, ifølge Core Topplederbarometer.

– Når de statlige selskapene har gått foran, så har det vært et viktig signal til resten av næringslivet om at denne typen maktposisjoner bør fordeles jevnere mellom kvinner og menn, sier Teigen.

Publisert: