Salmar kjøper Norway Royal Salmon

Brikkene begynner å falle på plass etter maktkampen i oppdrettsnæringen. Nå sluker Salmar Norway Royal Salmon, og får Salmonor med på kjøpet.

Publisert: Publisert:

Tidligere i år fikk Salmar kjøpe en majoritetsandel av laksekjempen NTS etter en større maktkamp. Det har i praksis gitt dem kontroll over både Norway Royal Salmon (NRS) og de øvrige selskapene i NTS’ portefølje.

Mandag melder Salmar og NRS om at de to selskapene vil slå seg sammen, gjennom en avtale der Salmar i praksis er kjøper. I forkant skal NRS også gjennomføre oppkjøpet av Salmonor fra NTS.

– Vi slår nå sammen sterke lag som utgjør den beste havbrukskompetansen i Norge. Fusjonen muliggjør også at vi får tatt ut synergier bedre og raskere enn ved gjennomføringen av SalMars frivillige tilbud om erverv av samtlige aksjer i NTS, sier Salmar-styreleder Leif Inge Nordhammer i meldingen.

NRS-styreleder Paal E. Johnsen mener at sammenslåingen er en god løsning for NRS-aksjonærene.

– Gjennom fusjonen får de oppgjør i en likvid aksje, med utsikter til betydelige synergier og godt utbyttepotensial, der verdsettelsen av NRS i fusjonen er på et historisk høyt nivå, sier Johnsen.

Kampen om laksemilliardene

Slik skal sammenslåingen skje

NRS kjøper Salmonor fra NTS som tidligere avtalt. NTS eier i dag Salmonor, og det tidligere avtalte oppkjøpet ble utsatt - noe som utløste en krangel mellom eierne.

Her er oppgjøret i både aksjer og kontanter. Dette skal skje «i tråd» med avtalene som tidligere er inngått.

I aksjedelen av oppgjøret utstedes 15,36 millioner nye aksjer, til kurs 265,18 kroner, til NTS.

Det neste steget er at NRS fusjonerer med Salmar. I praksis innebærer transaksjonen at Salmar kjøper NRS.

Aksjonærene i NRS skal motta 0,303933 aksjer i Salmar og 52,84 kroner i kontanter per aksje de eier i NRS.

Resultatet vil bli at aksjonærene i NRS til sammen vil sitte med 12,3 prosent av aksjene i Salmar. De vil også motta et samlet kontantoppgjør på 2,3 milliarder kroner.

Aksjonærene skal bestemme om transaksjonen skal gjennomføres på ekstraordinære generalforsamlinger i Salmar og NRS, som skal avholdes rundt 30. juni.

På forhånd har Gustav Witzøes Kverva Industrier, som eier 50,88 prosent av Salmar, forpliktet seg til å stemme for fusjonen. Det samme har NTS, som eier rett over 68 prosent av NRS.

Selskapet LIN AS, som eier 1,10 prosent av aksjene i Salmar, har også forpliktet seg til å stemme for fusjonen.

Publisert: