Megler tatt for egenhandel: – En ærlig feil

Nordic Eiendomsmegling påtok seg et salgsoppdrag for en av de ansattes søsken. Nå får meglerforetaket i Bergen smekk av Finanstilsynet.

Finanstilsynet retter også kritikk mot Nordic Eiendomsmeglings håndtering av boligsalg utenfor det åpne markedet.
Publisert: Publisert:

Finanstilsynet har avdekket at Nordic Eiendomsmegling i Bergen hadde hatt et salgsoppdrag for søsken til en ansatt, ifølge en fersk tilsynsrapport. De mener salget er et brudd på egenhandelsforbudet.

Forbudet mot egenhandel i eiendomsmeglingsloven innebærer at et meglerforetak ikke kan motta oppdrag fra søsken til ansatte. Hensikten er å sikre at megleren opptrer uavhengig, og ivaretar både kjøper og selgers interesser.

Les også

Kjendismegler og eiendomsmilliardær unngår rettssak – har inngått hemmelig avtale

– Skal gi bedre opplæring

«Finanstilsynet anser det kritikkverdig at foretaket har overtrådt egenhandelsforbudet.», står det i rapporten.

Nordic Eiendomsmegling skal ha opplyst at den aktuelle megleren feiltolket egenhandelsforbudet når vedkommende påtok seg salgsoppdraget.

– Det var en ærlig feil gjort av megler som hadde mistolket bestemmelsen. I etterkant har vi som selskap håndtert dette internt. Blant annet ved å stramme inn og endre rutiner, samt gjennomført grundigere opplæring med ansatte, for å sikre at dette ikke skjer igjen, skriver Are Fotland, daglig leder i Nordic Eiendomsmegling i en -e-post til E24.

Les også

Eiendomsmegler 1 BV får gebyr på 300.000 for brudd på hvitvaskingsreglene

Får «off market»-kritikk

Meglerforetaket får også kritikk for to såkalte «off market»-salg – salg uten annonsering og åpen markedsføring.

Eiendomsmeglere plikter å advare selgeren om at salg utenfor det åpne markedet må antas å gi en dårligere pris enn den best mulige i markedet. Megleren plikter også å dokumentere at en slik advarsel er gitt.

Nordic Eiendomsmegling kunne ifølge Finanstilsynet ikke dokumentere at megleren/meglerne faktisk hadde gitt de to selgerne denne informasjonen.

– Her manglet det kun dokumentasjon lagret på saken. Begge sakene er individuelle situasjoner hvor kunden ønsket å gjennomføre salget på denne måten, skriver Fotland til E24.

Nordic Eiendomsmegling AS ble ifølge Visma BizWeb etablert i slutten av 2018, og hadde pr. 7. juli ni ansatte. I tillegg til hovedkontoret i Bergen, driver foretaket sin virksomhet ved to avdelinger i henholdsvis Sogndal og Skien.

Publisert: