Vil du spare? Utsett dusjen til klokken 14 fredag

Mellom klokken 14 og 15 i morgen er strømprisen i Sør-Norge endelig slik vi husker den, nemlig 35 øre per kilowattime inkludert avgifter og påslag. Men gleden blir kortvarig.

«GAMMELDAGS PRIS»: Slik husker vi den, strømprisen. Men prisdippen i områdene NO1, NO2 og NO5 varer bare så lenge solen henger høyt på himmelen. Prisen er inkludert påslag og avgifter men ikke nettleie.
Publisert Publisert

Fredag den 13. kan by på en gladnyhet - et par timer med lavere strømpriser enn det vi har sett på lenge.

– Det er fordi det er en fin soldag på kontinentet, og det betyr at vi importerer fra solcelleproduksjonen, forklarer Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight.

I tillegg, forteller han, er det store prisforskjeller i gassprisene.

– Vi har de siste to ukene importert mer strøm en noen gang fra England fordi gassprisene i Europa aldri vært så forskjellige som nå. England flommer over av gass og har ingen lagerkapasitet.

Årsaken er ifølge Lilleholt at lng (flytende naturgass) stopper i Storbritannia, som har havner til å motta lng skip, fordi det for tiden er begrenset overføringskapasitet på rørledningene til Europa.

– Det har vært massiv import fra England til Norge som vi har reeksportert en del av den elektriske kraften til Tyskland og Nederland. Det er en ny situasjon og gir et annet bilde av England som nå har halvparten av kostnadene med å produsere gass sammenlignet med Tyskland, sier Reierholt.

Den rene strømprisen i Oslo, Kristiansand og Bergen vil fredag mellom klokken 14 og 15 ligge på 27,25 øre mens den stiger til 31,64 øre timen etter, viser tall fra Nordpool. For dagen under ett vil gjennomsnittsprisen være 148 øre uten avgifter.

Lilleholt peker på at det på fredager gjerne også er litt lavere forbruk.

– Vil dette vare?

– Sommerstid virker gasslagrene fulle og prisene i UK lave, men til vinteren øker forbruket så mye at prisene vil bli like. Det avhenger også av hva som skjer med vannkraften i Norge, sier Lilleholt og legger til at det per nå ikke er nok snø i Sør-Norge til å fylle opp den lave vannstanden i magasinene.

Slik var vannstanden i Randsfjorden 1. mai.

Ved utgangen av uke 18 var fyllingsgraden i norske magasiner 20,9 prosent, På samme tid i fjor var fyllingsgraden 35,2 prosent, og medianen for årene 2002-2021 var 33,4.

– Så det ser ikke så veldig lyst ut?

– Nei, to ting må skje. Gassprisene i Europa må ned, det er ikke nok at bare England har lave priser, og vi må fylle opp igjen magasinene. Da må vi ha mer nedbør enn normalt, men min erfaring er at dette kan snu ganske fort, avslutter Lilleholt.

Schibsted eier om lag 15 prosent av Tibber. VG er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i VG eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.

Rettelse: VG skrev at Norge har reeksportert en del av den elektriske kraften til Belgia og Nederland. Det riktige er Tyskland og Nederland. Saken ble rettet klokken 2159.

Rettelse: Den rene strømprisen i Oslo, Kristiansand og Bergen vil fredag mellom klokken 14 og 15 ligge på 27,25 øre mens den stiger til 31,64 øre timen etter, ikke 26,48 og 30,75 øre som VG først skrev. Saken ble rettet klokken 23.51.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert