Oljeministeren svarer ikke på hva staten visste om Equinors Angola-partner

Equinor fortalte Olje- og energidepartementet at de hadde en Angola-partner med ukjente eiere, men nevnte ikke partnerens koblinger til det beryktede nettverket «88 Queensway Group». Departementet vil foreløpig ikke svare på om de har visst mer om saken.

STILLE: Olje- og energiminister Tina Bru (H) har ikke besvart E24s spørsmål om hva Olje- og energidepartementet visste om Equinors partnerskap med nettverket «88 Queensway Group» gjennom selskapet SSI i Angola.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

E24 har gjort flere forsøk på å få klarhet i hva Olje- og energidepartementet (OED) visste om det langvarige partnerskapet mellom Equinor og selskapet SSI i Angola.

OED har ikke kunnet vise til relevant kommunikasjon med Equinor utover ett offentlig kjent brev fra 2016. Brevet fra Equinor nevner en ikke navngitt partner med ukjent eierskap, men er ellers blottet for detaljer.

OED sier samtidig at de ikke vil svare pressen før de har informert Stortinget, som ennå ikke har stilt konkrete spørsmål om partnerskapet.

Forrige helg kunne E24/Aftenbladet avsløre at Equinor har vært partner med det beryktede nettverket «88 Queensway Group» gjennom SSI i oljelisensen blokk 31 i Angola siden 2011.

Den antatte lederen av nettverket, Sam Pa, har vært svartelistet av USA siden 2014 og ble angivelig pågrepet av Kina for korrupsjon i 2015.

Nå øker presset fra opposisjonen på Stortinget for å få svar fra OED.

Ap-politiker Martin Kolberg, som ledet kontroll- og konstitusjonskomiteen i 2016, er kritisk til både informasjonen fra Equinor og oppfølgingen fra departementet.

– Jeg kan overhodet ikke erindre at vi har fått opplysninger i nærheten av hva den nye utviklingen i saken viser, sier Kolberg til E24.

VIL HA SVAR: Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Martin Kolberg (Ap) vil i likhet med partikollega Espen Barth Eide ha klarhet i hva staten visste om Equinors partnerskap med den beryktede Queensway-gruppen i Angola.

Equinor mener de har vært åpne

Equinor har sagt til E24 at de har hatt «kjennskap til antatt eierskap» i partnerselskapet SSI, der Queensway-gruppen har vært deleier, uten at de har klart å få eierskapet bekreftet. Partnerne produserer olje gjennom et felles skip og deltar på de samme møtene opptil flere ganger i året.

Equinor mener de på eget initiativ har vært «åpne om utfordringene med skjult eierskap på blokk 31» og vist til et brev fra konsernsjef Eldar Sætre til Olje- og energidepartementet i januar 2016. Brevet var et svar på flere spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Equinors forretninger i Angola.

«I Angola er Statoil partner i blokk 31, hvor BP er operatør. I denne lisensen er det ikke offentlig tilgjengelig informasjon om hvem som er endelig eier av en av partnerne», står det i brevet.

Sætre skrev videre at «under slike omstendigheter viser selskapet særlig aktsomhet».

Sætre skrev ikke hvilken av Equinors partnere det er snakk om, eller at Equinor har hatt kjennskap til SSIs koblinger til Queensway-gruppen.

AVSENDER: Equinors konsernsjef, Eldar Sætre, signerte Angola-brevet til OED fra januar 2016. Sætre overlater toppstillingen til Anders Opedal i starten av november.

Da brevet ble sendt hadde den antatte lederen av Queensway-gruppen, Sam Pa, vært ilagt strenge sanksjoner fra USA i nesten to år på grunn av ulovlig diamanthandel og støtte til diktator Robert Mugabe i Zimbabwe.

Flere medier, inkludert britiske Financial Times, hadde rapportert at Pa var pågrepet av kinesiske myndigheter i oktober 2015.

Amerikanske myndigheter hadde allerede publisert sin andre granskingsrapport om Queensway-gruppen, og det amerikanske energibyrået EIA hadde belyst koblingene mellom nettverket og Equinors partnerselskap i sin Angola-rapport.

Les også

Bakgrunn: Equinor har i en årrekke vært partner med beryktet nettverk

Kolberg: – Må komme til bunns i saken

Martin Kolberg i Ap sier det er «all mulig grunn til å sette opp en varseltrekant ved måten Equinor svarer på», men at departementet også «selvfølgelig har en selvstendig plikt til å vurdere svarenes innhold».

– Utviklingen understreker, og det er mitt viktigste poeng, at nå må Stortinget ved kontrollkomiteen komme til bunns i saken, sier Kolberg.

TIDLIGERE KOMITÉLEDER: Martin Kolberg var leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité da Equinors virksomhet Angola var under lupen i 2016.

Kolberg mener det som har kommet frem i E24s saker om Equinors Angola-partner «absolutt er noe departementet bør ha informasjon om, slik at de kan ta stilling til om dette er en riktig måte å drive Equinor på».

– Det er kjernen i eierskapsansvaret, sier han.

Les også

Equinor-sjefen om Angola-avsløringene: – Jeg skal innrømme at det er en ubehagelig sak

Equinor har understreket at ingen av transaksjonene eller avtalene i Angola er i strid med relevant antikorrupsjonslovgivning, og at de mener de har vært en pådriver for økt åpenhet i Angola.

Ved inngåelse av nye avtaler «etterstreber [Equinor] å inkludere ordlyd som kan gi partnere rett til å motsette seg inntreden av nye partnere med ukjent eierskap», har Equinor skrevet til E24.

Equinor informerer også om at de ikke har gjort transaksjoner direkte med SSI, at SSI kom inn i lisensen etter dem, og at de har «utvist særlig aktsomhet og har kunnet ivareta våre forpliktelser til ansvarlig forretningsdrift» fordi SSIs eierskap har vært uklart.

– Har de et poeng?

– Jeg mener at der er vi ved sakens kjerne, sier Kolberg.

– Dette er en typisk sak der departementet må få dette klart på bordet, slik at de kan ta et åpent standpunkt, sier Kolberg, som understreker at han ikke kjenner til dialogen mellom OED og Equinor.

Les også

Equinor har betalt 420 millioner kroner til et forskningssenter i Angola som aldri er bygget

OED har ikke svart på spørsmål

E24 har bedt om innsyn i all kommunikasjon mellom Olje- og energidepartementet (OED) og Equinor om selskapet SSI.

OED har ikke kunnet vise til kommunikasjon utover det nevnte brevet fra Equinor-sjef Eldar Sætre fra 2016.

E24 har stilt OED følgende spørsmål om SSI:

  • Har OED hatt kjennskap til at Equinor er partner med selskapet SSI på blokk 31 i Angola?
  • Har OED hatt kjennskap til SSIs tilknytning til «88 Queensway Group» og den antatte lederen Sam Pa?
  • Equinor opplyser til E24 at de har kjent til antatt eierskap i SSI. Har Equinor opplyst OED om hvem de har antatt er eier av selskapet?

Margrete Løbben Hanssen, kommunikasjonsrådgiver i OED, skriver i en e-post til E24 at departementet ikke vil «gi flere kommentarer og svar til pressen om denne saken før statsråden har redegjort for Stortinget om Equinor og forhold i Angola.»

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har bedt Olje- og energiminister Tina Bru (H) svare på spørsmål om oppfølgingen av Equinors utbetaling av 420 millioner til et forskningssenter i Angola, som foreløpig ikke er bygget.

Verken SSI, «88 Queensway Group» eller Sam Pa blir tatt opp i kontroll- og konstitusjonskomiteens spørsmål til OED.

«Som tidligere opplyst arbeider departementet med svar på brevet fra kontrollkomiteen om Equinor og Angola. Spørsmål fra E24 vil bli besvart etter at statsrådens redegjørelse er sendt Stortinget», skriver Ole Berthelsen, kommunikasjonssjef i OED, i en e-post til E24.

I et foreløpig svar til kontroll- og konstitusjonskomiteen skriver Tina Bru at hun har bedt om oppdatert informasjon fra Equinor og vil svare komiteen i løpet av inneværende uke.

Equinor viser til OED for spørsmål om hvilken informasjon oljeselskapet har gitt departementet om SSI.

Les også

Equinor aner ikke hvordan 295 millioner kroner er brukt i Angola

Kritisert for svak eierstyring

Etter E24s Angola-avsløringer har OED fått kritikk for «ganske svak eierstyring» fra både Ap-politiker Espen Barth Eide og BI-professor Øystein Noreng.

Tina Bru har svart på kritikken ved å si at hun er «opptatt av at vi forvalter eierskapet i Equinor i tråd med de prinsippene og den politikken som et bredt flertall i Stortinget», og at «spørsmål om samfunnsansvar og bærekraft står helt sentralt i eierdialogen vi har med Equinor».

STØRSTE EIER: Olje- og energiminister Tina Bru (H) står ansvarlig for statens eierskap i Equinor.

– Som ansvarlig statsråd er jeg opptatt av at vi forvalter eierskapet i Equinor i tråd med de prinsippene og den politikken som et bredt flertall i Stortinget, inkludert Arbeiderpartiet, har stilt seg bak. Jeg må si jeg derfor er noe overrasket over at en erfaren politiker som Espen Barth Eide kommer med en så upresis og lite prinsipiell kritikk, uttalte Bru.

– Jeg vil understreke at spørsmål om samfunnsansvar og bærekraft står helt sentralt i eierdialogen vi har med Equinor. Jeg kjenner meg derfor ikke igjen i påstander om at andre eiere i Equinor er mer aktive og tydeligere enn staten i disse spørsmålene.

Les også

Angola varsler ønske om større åpenhet: – Skal mye mer til for å overbevise

Hevder at Sam Pa og Queensway ble presset ut

Queensway-gruppen har vært partner med Equinor gjennom selskapet China Sonangols eierandeler i SSIs datterselskap SSI 31. Kinas nest største oljeselskap, Sinopec, har også vært deleier.

En av sjefene i SSI, Paulo Pizarro, har hevdet overfor E24 at Sam Pa, Queensway-gruppen og China Sonangol ble presset ut av SSI 31 i fjor. E24 har etterspurt dokumentasjon som beviser påstanden, men har ennå ikke mottatt dette.

SSI-SJEF: Paulo Pizarro er blant sjefene i selskapet Sinopec International Petroleum E&P Corporation Angola, som het Sonangol Sinopec International (SSI) frem til i år. Han har tidligere jobbet for britiske BP, som er operatør for lisensen blokk 31.

SSI har nylig byttet navn til Sinopec International Petroleum E&P Corporation Angola, men SSI 31 har beholdt navnet sitt. Begge selskapene er registrert på samme adresse på Cayman Islands, der lovene hindrer innsyn i eierskap.

– Sinopec forsøker å skape et nytt image, som er mer gjennomsiktig og i tråd med internasjonale reguleringer og god praksis. Vi må innrømme at det ikke har vært det i fortiden på grunn av China Sonangol, sa Pizarro.

Equinor har sagt til E24 at de har notert seg de påståtte endringene i eierstrukturen og at de jobber sammen med britiske BP, som er operatør på blokk 31, for å få dette bekreftet.

Equinor har tidligere samarbeidet direkte med China Sonangol i Angola i lisensene blokk 31 og blokk 38.

Equinor har eid 13,33 prosent av blokk 31 siden 1999. China Sonangol kjøpte først 5 prosent i 2011. Andelen ble senere solgt videre til samarbeidsselskapet SSI, som kjøpte seg opp til 15 prosent i 2013.

Både Equinor og China Sonangol solgte seg ut av blokk 38 for flere år siden.

Publisert: