Norges største bank har snudd. Stadig flere banker tror renten snart skal opp.

Vaksineringen fortsetter, mens boligprisene stiger. Derfor tror flere av landets største banker på snarlig renteøkning.

Rekordlav rente har gitt billigere boliglån for mange i 2020. Nå tror flere banker at lykken snart vil snu.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

DNB Markets har vært forsiktige med å spå at renten skal opp i 2021. Men mandag snudde de.

Nå tror analytikerne i Norges desidert største bank at sentralbanken vil øke renten allerede i desember. Deretter spår DNB Markets tre rentehevelser i 2022.

DNB Markets mener nå at økonomien går bedre enn det Norges Bank la til grunn i desember.

Blant annet ble fasit for både veksten i norsk økonomi (målt ved bruttonasjonalprodukt) og lønnsveksten bedre enn det sentralbanken ventet.

Optimisme i Danske Bank

Men DNB Markets trekker også frem en annen viktig faktor: Folkehelseinstituttet (FHI) har nå større tro på at hele den voksne befolkningen kan være vaksinert innen utgangen av andre kvartal.

Det gjør at DNB Markets mener utsiktene heller i retning av Norges Banks mest optimistiske scenario. Der la sentralbanken til grunn at vaksineringen er ferdig i løpet av sommeren 2021.

Enda mer optimistiske enn DNB Markets, er imidlertid økonomene i Danske Bank.

– Helt enkelt tror vi at veksten vil ta seg kraftig opp når vi har kommet til et visst punkt i vaksineringen, sier sjeføkonom Frank Jullum.

– Da vil frykten for nye restriksjoner avta, og vi vil få økt mobilitet igjen.

Sjeføkonom Frank Jullum tror ikke utelivet vil slite med etterspørselen så fort vaksineringen er kommet langt nok til at restriksjonene kan lettes på.

Stor etterspørsel etter halvlitere

Danske Bank gjorde en prognoseendring i desember. Da satt banken september som tidspunkt for første renteheving.

Deretter tror Jullum at renten vil heves med en kvart prosent av gangen.

Han mener den norske økonomien er bedre stilt enn i mange andre land.

– Og så er boligmarkedet et selvsagt argument for å starte prosessen tidligere. Vi tror at i dét øyeblikket Norges Bank ser at risikoen er over, så vil de sette opp renten, sier Jullum.

Han tror oppturen i økonomien vil komme kjapt.

– At det ikke er solgt en halvliter i Oslo siden november, er ikke fordi det ikke er etterspørsel, påpeker han.

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen.

Tidlig ute

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets ønsker DNB Markets velkommen etter.

Allerede i september spådde de at Norges Bank vil bli den første sentralbanken i verden som øker renten.

– Går alt etter planen, så tror jeg vi får første økning i desember. Men vi er åpne for at den kan komme allerede i september, sier Olsen.

Også han tror vi vil komme i mål med vaksineringen tidligere enn ventet.

– Til tross for all praten om at det går for sakte, så ser det ut som om vaksinene kommer ut raskere enn det Norges Bank legger til grunn, sier Olsen.

Han vektlegger imidlertid også andre forhold.

– Oljeprisen har løftet seg betydelig. Det er nå bedre lønnsomhet og høyere aktivitet i oljesektoren, sier han.

I tillegg mener han den finansielle situasjonen i norske hjem er bedre enn på lenge.

– Alle de som ikke er ledige, har spart mye penger. Man vil ikke få begrensninger i etterspørselen, noe som normalt begrenser hvor raskt Norges Bank kan gå frem, sier Olsen.

Handelsbanken holder på prognosen om mars 2022, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen.

Holder på 2022

Andre storbanker er imidlertid mer forsiktige.

– Det ser kanskje litt bedre ut enn hva vi trodde tidligere i år. Men foreløpig gjør vi ingen endringer, sier Kari Due-Andresen. Hun er Handelsbankens sjeføkonom i Norge.

Bankens siste oppdatering kom i januar. Da valgte de å holde på prognosen om at første heving skjer i mars 2022.

– Men vi ser selvsagt også at dette henger helt på vaksineringsforløpet og mulighetene for å rulle tilbake restriksjoner, sier Due-Andresen.

Handelsbanken vurderer nå om de skal trekke frem forventning til desember i år. Due-Andresen sier hun er spent på sentralbankens beskrivelse ved neste rentebeslutning den 18. mars.

– Alt er veldig foreløpig nå. Det altoverskyggende spørsmålet er når man kan starte på en normalisering av økonomien. Det vil ha mye å si om det blir en uthaling eller kjapp prosess.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank endrer ikke bankens renteprognoser.

Tror sentralbanksjefen vil holde igjen

Heller ikke sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank tror på renteøkning før i mars 2022.

– Selv om det er mer optimisme rundt vaksinering og ledig kapasitet i norsk økonomi, tror vi Norges Bank vil ønske å holde igjen litt.

Knudsen mener Norges Banks kommunikasjon ikke har endret seg nevneverdig de siste månedene.

Han viser til at sentralbanksjefen i flere måneder har signalisert at renten holdes i ro inntil det er klare tegn til normalisering i økonomien.

Til tross for at økende boligpriser er en utfordring, påpeker Knudsen at situasjonen er annerledes enn etter finanskrisen i 2008.

– Bankene er vesentlig bedre kapitalisert nå enn for 10 år siden, sier han.

Publisert: