Kjell Inge Røkkes Aker satte nesten ny rekord: Nettoverdiene økte til 62,2 milliarder

Oljeselskapet Aker BP og fornybarselskapet Aker Horizons bidrar mest til at Aker-systemets verdier steg med nesten ni milliarder kroner i årets tre første måneder.

Kjell Inge Røkke og Aker-sjef Øyvind Eriksen (i bakgrunnen) avbildet på Pareto-konferansen høsten 2020.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Kjell Inge Røkkes børsnoterte industrikonglomerat Aker slapp fredag resultatene for første kvartal.

Det skjer etter at en rekke av Akers porteføljeselskaper har sluppet sine tall.

I regnskapet kommer det frem at Akers verdijusterte egenkapital (nettoverdier) steg med 8,9 milliarder til 62,2 milliarder kroner i første kvartal, en økning på 17 prosent.

Aker Horizons bidro med 5,9 milliarder i verdiøkning, mens Aker BP bidro med 4,2 milliarder. Krillselskapet Aker BioMarine trakk verdiene ned med 1,3 milliarder og i de andre selskapene var det mindre endringer.

62,2 milliarder er den nest høyeste nettoverdien i Akers historie. Den foreløpige rekorden ble satt i tredje kvartal 2018 da nettoverdien lå på 63,3 milliarder kroner.

Tallet på 62,2 milliarder er også dramatisk høyere enn første kvartal i fjor da nettoverdiene lå på 24,1 milliarder – et tall som ble tynget av børsfallet i den tidlige fasen av pandemien.

Akers regnskap for første kvartal

Krigskassen krympet med 1,4 milliarder

Etter hvert som oljeprisen tok seg opp, aksjemarkedet normaliserte seg og Aker fikk synliggjort sine grønne satsinger gjennom egne børsnoteringer, fikk Akers nettoverdier seg et kraftig løft utover året. Aker avsluttet 2020 med nettoverdier på 53,4 milliarder kroner.

Nettoverdiene beregnes ut ifra markedsverdien eller bokførte verdier til de ulike selskapene i Aker-porteføljen, pluss kontantbeholdning og fratrukket gjelden.

Aker opplyser at de har en likviditetsreserve (kontantbeholdning pluss tilgjengelig kreditt) på 2,9 milliarder per utgangen av mars, hvorav 900 millioner er kontanter.

«Krigskassen» er ned fra 6,1 milliarder for ett år siden, og er også lavere enn ved utgangen av 2020 da den var på 4,3 milliarder.

Likviditetsreserven krympet altså med 1,4 milliarder på tre måneder, mens selve kontantbeholdningen krympet med 400 millioner.

Aker hentet inn 1,0 milliarder fra sin egen kredittfasilitet, trakk 500 millioner på Aker15-obligasjonslånet og fikk inn 480 millioner i utbytter fra selskapene sine.

Samtidig gikk det ut 1,02 milliarder til aksjeinvesteringer i blant annet Aker Horizons og Seetee, 1,2 milliarder i lån til blant annet Aker Horizons, og 163 millioner i driftskostnader og renter.

Sprikende utvikling på børs

– Våre to selskaper som fokuserer på energiproduksjon – Aker BP innen olje og gass, Aker Horizons med en portefølje innen fornybar – driver vår vekst inn i det nye året, sier Akers konsernsjef Øyvind Eriksen i kvartalsrapporten.

Eriksen poengterer at Aker ikke mener de to satsingene er «motstridende» med hverandre, og at de begge har «overlappende behov» som gir vekstmuligheter for konsernet.

– En opptur i global olje- og gassproduksjon støtter veksten i andre deler av Akers portefølje, noe som gjør det mulig å opprettholde aktivitet, samtidig som vi navigerer overgangen til et mer fornybart globalt energilandskap, fortsetter Eriksen.

I regnskapet kommer det frem at Aker-aksjen steg 17 prosent fra januar til utgangen av mars, mens Hovedindeksen på Oslo Børs steg 9 prosent i samme periode.

Ser man nærmere på de ulike selskapenes utvikling på Børsen hittil i år, så er bildet sprikende:

 • Aker har siden nyttår steget 10,4 prosent (12,4 prosent med utbytte), mens Hovedindeksen er opp 10,25 prosent
 • Oljeselskapet Aker BP har steget 12,53 prosent siden nyttår (15,21 prosent med utbytte)
 • Rederiet Ocean Yield har steget 15,25 prosent siden nyttår (18,92 prosent med utbytte)
 • American Shipping Company har steget 11,17 prosent siden nyttår (14,28 prosent med utbytte)
 • Philly Shipyard har steget 14,07 prosent
 • Oljeservicekonsernet Aker Solutions har falt 9,2 prosent siden nyttår
 • Akastor, porteføljeselskapet for oljeservice, har falt 22,6 prosent siden nyttår
 • Aker Horizons hentet penger til 35 kroner per aksje i forbindelse med børsnoteringen. Aksjen hadde en god utvikling i starten i februar men begynte så å falle. Torsdag handlet aksjen til 26,20 kroner – ned 25 prosent fra emisjonen
 • Aker Clean Hydrogen hentet penger til 16 kroner og gikk på børs 11. mars. Torsdag ble aksjen handlet til 8,2 kroner, nesten en halvering.
 • Krillselskapet Aker BioMarine har falt 28,34 prosent siden nyttår
 • Solstad Offshore har falt 38,54 prosent siden nyttår
Les også

Røkke jakter talenter til tek-satsingen Aize: – Vi er villig til å stille med kapitalen som trengs

Gir gass i både olje, fornybar og industriell digitalisering

Det var vært spesielt hektiske tider i Aker-systemet etter at coronapandemien traff på starten av 2020. Det har ikke vært roligere i 2021 heller.

I tillegg til å håndtere coronapandemien og den krisen som særlig slo inn i oljeselskapet Aker BP og oljeservicekonsernet Aker Solutions da oljeprisen kollapset, satte Aker i gang en rekke strategiske grep i 2020.

I fjor ble fornybarselskapet Aker Horizons etablert. Utover året ble Aker Solutions delt opp og havvind- og karbonfangstvirksomhetene ble skilt ut og plassert i Horizons.

Det ble også gjort en rekke oppkjøp innen fornybar, der det store oppkjøpet av Mainstream Renewable Power kanskje er det viktigste.

I første kvartal i år ble Aker Horizons børsnotert som et eget selskap, samtidig som Aker Clean Hydrogen ble lansert og også børsnotert.

Aker opplyser at det totalt sett er hentet inn 12,1 milliarder kroner gjennom emisjoner og lån til de to selskapene Aker Horizons og Aker Clean Hydrogen i første kvartal.

Aker har også bidratt, men det meste er hentet inn fra eksterne investorer.

I tillegg til at det satses tungt på olje og fornybar, så har også Aker et tredje og svært viktig satsingsområde: Industriell digitalisering.

Aker har lagt betydelige ressurser inn i de to selskapene Cognite og Aize som opplever kraftig vekst.

Cognite omsatte i første kvartal for 139 millioner kroner, opp fra 107 millioner på samme tid i fjor, mens det er ventet at Aize vil omsette for rundt 300 millioner i år.

Les mer om resultatene til de mange Aker-selskapene:

Publisert: