Fjoråret fremstår som et «forferdelig» år om man ser isolert på det, vedgår Norwegian-sjefen. Konkurransen er svært hard i flymarkedet, og det må kuttes i kostnadene, advarer han.

— Det er helt åpenbart at vi vil få et annet konkurransebilde tre- fire år ned i løypa enn det vi har i dag, sier Kjos til NTB.

— Vi må være beredt på å møte den situasjonen. Vi må kutte kostnadene og få opp produktiviteten. Vi må rett og slett bli mer effektive.

Krever mer av de ansatte

Det er spesielt i de skandinaviske landene kostnadene er for høye, mener Kjos. Han mener situasjonen i Skandinavia ikke er bærekraftig på sikt. Ryanairs signaler om økt satsing i Norge gjør ikke saken enklere.

— Vi må greie å konkurrere mot alle, inklusive Ryanair, sier Kjos.

I klartekst betyr det at antall ansatte er for høyt, og at hver enkelt ansatt må yte mer.

— De må opp på en effektivitet som alle andre. Skandinavia ligger etter i effektivitet.

Passasjerene vil derimot ikke merke noe, lover han. Kjos varsler at Norwegian vil forsøke å stabilisere driften i 2015, uten større endringer i reisetilbudet.

Kraftig vekst

Flyselskapet har vært gjennom en periode med kraftig vekst og hadde en omsetning på 19.540 milliarder kroner i fjor, opp 25 prosent fra 2013. Passasjertallet har samtidig økt med 16 prosent.

Dette er veldig bra, mener Kjos.

— Vi har lagt en grunnmur nå for et framtidig veldig sterkt Norwegian. Vi har helt andre forutsetninger nå enn vi hadde for ett til to år siden, sier han.

Men i fjor forsvant pengene ut igjen. Sluttresultatet for 2014 ble et tap på 1.050 millioner kroner.

Underskuddet kommer etter sju år med overskudd.

— Det er ingen grunn til å legge skjul på at 2014 har vært et svakt år for Norwegian, sier Kjos.

Har hamstret drivstoff

En stor del av underskuddet forklares med at Norwegian har valgt å hamstre drivstoff mens prisen er lav. Det ble kjøpt inn drivstoff for i alt 459 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor.

— Slik det ser ut i dag, går vi inn i 2015 med blanke ark og fargestifter, sier Norwegian-sjefen.

Ifølge ham betyr hamstringen og den lave oljeprisen at kostnaden til drivstoff ligger an til å bli 2 milliarder kroner lavere dette året.

En annen viktig årsak til underskuddet i 2014 er at krona har svekket seg mot andre valutaer på grunn av fallet i oljeprisen.

— Vi er i en verden hvor den norske kronen har gått helt nedenom og hjem, det er ikke til å legge skjul på.

Friskmelder Dreamlineren

Samtidig var det store problemer med Dreamliner-flyene som Norwegian har satt inn på sine nye langdistanseflyginger.

Forsinkelser og teknisk svikt har ført med seg kostnader til innleie av fly, ekstra drivstoff og utgifter til hotell, mat og drikke til passasjerene. Problemene kostet selskapet i alt 265 millioner kroner i fjor.

Men etter mye turbulens i første halvår begynner den nye Dreamlineren også å bli mer stabil, forsikrer Kjos.

— Som alle andre fly vil den av og til rammes av tekniske feil og dårlig vær. Men den har gått veldig bra de siste månedene.