- Høyesterett fyller ikke den rollen domstolen skal ha og tar ikke det ansvaret den har

Carl I. Hagen tapte saken om gullpensjon i Høyesterett.

TAPTE: Carl I. Hagen vant ikke frem i Høyesterett.
  • Ingeborg Moe
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

— Jeg er veldig skuffet, sier Carl I. Hagen til Aftenposten.

Stortingsrepresentant Carl I. Hagen ble pensjonist i 2009, og gikk til retten da Stortinget i 2011 endret pensjonsordningen for tidligere stortingsrepresentanter. Politikeren tapte i trygderetten og lagmannsretten. I høst sa Høyesterett ja til å behandle saken.

Eirin Eikefjord:

Les også

Bøllenes konge

Inhabile dommere

Det viste seg imidlertid at mange av høyesterettsdommerne hadde samme pensjonsordning, og måtte erklære seg inhabile.

Nå er det klart at Hagen ikke fikk medhold i at bestemmelsene om regulering av stortingspensjon er i strid med forbudet mot å gi lover tilbakevirkende kraft, slik Hagen mente.

— Veldig skuffet

— Jeg føler at Høyesterett ikke fyller den rollen domstolen skal ha og tar det ansvaret domstolen har.

Stortingspensjonene tilsvarte inntil 1. januar 2011 66 prosent «av den årlige godtgjørelse som til envhert tid er fastsatt for stortingsrepresentanter». Etter pensjonsreformen reguleres nå pensjonsgrunnlaget i stedet «i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent».

Endringen i reguleringsmekanismen er gjort gjeldende også for pensjoner som allerede løp på ikrafttredelsestidspunktet.

- Høyesterett tar det for gitt

Høyesterett mener endringen ikke innebærer et særlig omfattende inngrep, og mener også at stortingsrepresentantene ikke kan ha «berettiget forventning» om at den gamle reguleringen skulle bestå uendret.

— Høyesterett tar det for gitt at fordi Stortinget ønsker å kutte i pensjoner, så står Stortinget fritt til å gjøre det. Høyesterett tar det for gitt at kuttet i pensjonen er i overensstemmelse med Grunnloven, men uten å prøve det.

Høyesterett: Kuttet var berettiget

Hagen sier han for så vidt kan ha sans for Høyesteretts argumentasjon om at også han må finne seg i kutt, fordi alle andre må finne seg i kutt.

— Men Høyesterett prøver ikke om det er reelt, om det er adgang til å gjøre det etter Grunnloven.

— Høyesterett viser til at lovgivers innstramning var berettiget, og tar det som en selvfølge. Jeg mener imidlertid at Norge er i en uendelig bedre økonomisk situasjon nå enn da Pensjonskommisjonen ble nedsatt.

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen mente at saken var prinsipielt viktig og at lover ikke kunne ha tilbakevirkende kraft.

Nådde ikke frem

Høyesterett mener imidlertid at endringen som Hagen er utsatt for, ikke strider mot verken menneskerettighetskonvensjon eller grunnloven.

Retten legger vekt på at de samfunnsmessige hensynene bak pensjonsreformen, som økonomisk bærekraft, likebehandling og en rettferdig fordeling mellom generasjonene, må veien tungt.

Hagens anke er derfor forkastet.

Publisert: