• TAPTE: Carl I. Hagen vant ikke frem i Høyesterett.

- Høyesterett fyller ikke den rollen domstolen skal ha og tar ikke det ansvaret den har

Carl I. Hagen tapte saken om gullpensjon i Høyesterett.