Sa nei til 150 millioner ekstra

Skipsreder Per Sævik bød minst 150 millioner kroner mer for Fjord1 enn Torghatten Trafikkselskap. Likevel sa fylkesordføreren nei takk.