• OPPLYSTE IKKE: Fylkesordfører Jenny Følling (til h.) informerte ikke fylkesutvalget om at Per Sævik hadde gitt et oppdatert bud på Fjord1-aksjene, som var verdt minst 150 millioner kroner mer for Sogn og Fjordane fylkeskommune enn budet fra Torghatten Trafikkselskap. Fylkesvaraordfører Åshild Kjelsnes fra Arbeiderpartiet (til v.) er kritisk til Føllings håndtering. FOTO: Oddleiv Apneseth

Sa nei til 150 millioner ekstra

Skipsreder Per Sævik bød minst 150 millioner kroner mer for Fjord1 enn Torghatten Trafikkselskap. Likevel sa fylkesordføreren nei takk.